Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB206 Baharat Bitkileri-II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Anason, Kekik, oğulotu, kimyon, kişniş, dereotu, safran, sumak, tarçın, kırmızı biber, karabiber, rezene Bitkilerinde üretim, ithalat, ihracat değerleri, yetiştirme yöntemleri, bitkisel ve drog özellikleri kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ömer Çalışkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

İstatistik veri elde edebilme Baharat bitkilerini tanıma Etken maddelerin önemini kavrama

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hasan Baydar 2010. Baharat Bitkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anason, Kekik, oğulotu, kimyon, kişniş, dereotu, safran, sumak, tarçın, kırmızı biber, karabiber, rezene

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 1 8 8
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1148324 Önemli baharat bitkilerini bilmek
2 1155439 Baharat ticareti hakkında bilgi edinmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65456 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 65457 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 65458 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 65459 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 65460 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 65461 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 65462 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 65463 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 65464 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 65455 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 4 2 5 4 5 4 2 2
2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek