Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB210 Tarım ve Çevre 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Ekolojiye yaklaşımlar ve bilimsel metot, geri besleme mekanizmaları ve sistem kavramı, evrim ve ekoloji, ekosistemlerin yapısı ve fonksiyonları, besin zinciri ve besin ağları, besin piramidi, popülasyonlar ve komüniteler, niş yaklaşımı, canlı sistemlerde enerji ve kimyasal madde akışı, ekosistemlerde enerji bütçesi ve verimlilik, doğal denge ve ekolojinin prensipleri, popülasyon ekolojisi gibi konuları öğretir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Kemal AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Ekolojik tanım ve kavramlar 2- Birey Ekolojisi 3- İklim Faktörleri- Işık 4- İklim Faktörleri-Sıcaklık 5- İklim Faktörleri-Su 6- İklim Faktörleri-Rüzgar ve Atmosfer 7- Toprak Faktörü 8- Canlı Faktörler 9- Ara Sınav 10- İnsan-Coğrafik faktörler ve Yangın Faktörleri 11- Ekosistem ekolojisi 12- Ekolojik döngüler 13- Ülkemizin Tarım Bölgeleri ve Ekolojileri 14- Ülkemizin Tarım Bölgeleri ve Ekolojileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1- Ekolojik tanım ve kavramlar tarimvecevreiliskileri.ppt
2 2- Birey Ekolojisi tarimvecevreiliskileri.ppt
3 3- İklim Faktörleri- Işık tarimvecevreiliskileri.ppt
4 4- İklim Faktörleri-Sıcaklık tarimvecevreiliskileri.ppt
5 5- İklim Faktörleri-Su tarimvecevreiliskileri.ppt
6 6- İklim Faktörleri-Rüzgar ve Atmosfer tarimvecevreiliskileri.ppt
7 7- Toprak Faktörü erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
8 8- Canlı Faktörler erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
9 9- Ara Sınav
10 10- İnsan-Coğrafik faktörler ve Yangın Faktörleri erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
11 11- Ekosistem ekolojisi erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
12 12- Ekolojik döngüler erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
13 13- Ülkemizin Tarım Bölgeleri ve Ekolojileri tarimvecevreiliskileri.ppt
14 14- Ülkemizin Tarım Bölgeleri ve Ekolojileri tarimvecevreiliskileri.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500635 Ekolojik tanımları kavrama ve ekolojik faktörler arasındaki ilişkileri kurma yeteneğini geliştirme
2 1500636 Tarımsal faaliyetler ve ekolojik faktörler arasında ilişki kurabilme yeteneğini geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73188 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 73189 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 73190 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 73191 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 73192 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 73193 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 73194 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 73195 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 73196 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 73187 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 5 2 3 3 3 5 4 2
2 1 2 2 2 3 4 5 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek