Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB220 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Muhammet Koçak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 29 29
5 Derse Katılım 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik ile ilgili kavramlar, Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi, Girişimcilik Çeşitleri.
2 Girişimcilik Özellikleri, Bir Girişimcilik Testi Uygulaması, Yaratıcılık ve İş fikri Geliştirme.
3 İş Planı Kavramı ve İş Planı Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Konular.
4 İş Planı Kavramı ve Ögeleri.
5 İş Planı Bölümleri: Pazar Araştırması ve Pazarlama Planı.
6 İş Planı Bölümleri: Örnek Bir Pazarlama Planı Hazırlama.
7 İş Planı Bölümleri: Üretim Planı.
8 İş Planı Bölümleri: Yönetim Planı.
9 sınav
10 Vize Sınavı
11 İş Planı Bölümleri: Örnek Bir Yönetim Planı Hazırlama.
12 İş Planı Bölümleri: Finansal Plan.
13 İş Planı Bölümleri: Örnek Bir Finansal Plan Hazırlama.
14 İş Planının Yazılması ve Sunumunda Dikkat Edilecek Konular.
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500795 Girişimcilikle ilgili temel kavramlara hakim olunacaktır.
2 1500796 Buluş, marka ve tasarımların korunmasının önemini kavrayacaktır.
3 1500797 İşletme kuruluşu ile ilgili aşamaları öğrenecektir.
4 1500798 İş planı hazırlama konusunda tecrübe kazanacaktır.
5 1500799 Yapılabilirlik çalışması gerçekleştirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73188 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 73189 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 73190 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 73191 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 73192 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 73193 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 73194 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 73195 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 73196 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 73187 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek