Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB214 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Pazarlama Tek.Ve Mevzuatı 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrencilere tıbbi ve aromatik bitkileri en iyi şekilde ticaretini ve pazarlamasını öğretmek ve bu konu ile ilgili mevzuatları bildirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Cüneyt ÇIRAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KEVSEROĞLU, K.,2013. Tıbbi aromatik bitkilerde standardizasyon, muhafaza, ambalajlama ve pazarlama tekniği ile mevzuatı. OMÜ Bafra Meslek Yüksekokulu. Yayınlanmamış ders notları. KEVSEROĞLU, K., ve ark., 2010. Standardizasyon, muhafaza ve pazarlama üçgeni. IV. Tarla Bitkileri Kongresi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 18 18
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamanın tanımı ve hakkında genel bilgiler. Doğadan bitki toplanması.ppt
2 Tıbbi aromatik bitkilerin ticaretinde uygulanan yöntemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar. Droglara uygulanan toplama sonrası işlemler.ppt
3 Geleneksel, bitkisel tıbbi ürünler yönetmeliği. Dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkiler.ppt
4 Geleneksel, bitkisel tıbbi ürünler yönetmeliği. Endüstriyel amaçlı bitki yetiştiriciliğinin durumu.ppt
5 Geleneksel, bitkisel tıbbi ürünler yönetmeliği. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği.ppt
6 Doğal çiçek soğanlarının 2009 yılı itibariyle ihracatı hakkında bilgiler. Konu başlıkları.ppt
7 Doğal çiçek soğanlarının 2009 yılı itibariyle ihracatı hakkında bilgiler. Pazarlama.ppt
8 Tıbbi ve aromatik bitkilerde kalite, pazarlama ve mevzuat. Tıbbi ve aromatik bitkilere uygulanan mekanik toplama teknikleri.ppt
9 Marketlerde satışı yasak olan bazı tıbbi bitkiler. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ambalajlanması.ppt
10 vize sınavı
11 Yağlı, lifli tıbbi ve aromatik bitki tohumu sertifikasyonu ve pazarlaması yönetmeliği. Tıbbi ve aromatik bitkilerin depolanması.ppt
12 Organik tıbbi aromatik bitkilerin ticareti. Ülkemiz tıbbi ve aromatik bitki pazarları.ppt
13 Organik tıbbi aromatik bitkilerin ticareti. yönetmelik.doc
14 Karadeniz bölgesinde ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler. yonetmelik_ek.pdf
15 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189251 Tıbbi bitkilerin ticareti ve pazarlama mevzuatı ile İhracatı ve ithalatı yapılan önemli tıbbı aromatik bitkiler hakkında bilgi edinmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65456 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 65457 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 65458 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 65459 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 65460 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 65461 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 65462 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 65463 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 65464 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 65455 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 5 4 1 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek