Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ103 Sözlü İletişim Becerileri I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin bir konu hakkında Almanca sunum yapabilmeleri, bir konuyu tartışmaya açıp tartışabilmeleri. Güncel durumlarda kendisini Almanca ifade edebilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Çiğdem KIRCA - Okt. Günay KAYHAN

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ziel Niveau B1 + Deutsch als Fremdsprache Kursbuch/ Arbeitsbuch. İnternet, CD, Film

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Glückwunsch: Glückwünsche äußern über Feste sprechen. Über eine persönliche Situation sprechen. Gratulieren/Trösten/Fragen beantworten Über Gefallen/Nichtgefallen sprechen.
2 Viel Spaß: Über Freizeitbeschäftigungen sprechen Über Musik sprechen gemeinsam eine Reise planen Ergebnisse vortsellen
3 Mal was anderes: Wünsche aüßern Vermutungen äußern Über Gründe/Ziele/Entscheidungen sprechen
4 So war's: Über die Vergangenheit sprechen Über ein Erlebnis berichten
5 Also gut geht in Ordnung: Sich beschweren/ sich einigen
6 Über Vorlieben sprechen, vergleichen und diskutieren Einen Konflikt lösen
7 Gefällt mir: Über Erfahrungen sprechen Wünsche äußern und diese Begründen
8 Das tut gut: Einen kurzen Vortrag halten Ein kontroverses Gespräch führen
9 Arasınav
10 Gut, obwohl: Ein ergebnis vortragen Über Statistiken sprechen
11 Über Irreales sprechen
12 Debattieren Konfliktlösung finden
13 Diskussionsrunde Lösungvorschläge äußern formulieren
14 Debattieren eigene Meinung zu einem Thema äußern
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117629 B1 seviyesinde dil çözümlemesi yapabilir
2 1117630 B1 dil seviyesinde metinler oluşturabilir.
3 1117631 B1 dil seviyesindeki metinleri dinleyip anlayabilir.
4 1117632 B1 dil seviyesindeki metinleri okuyabilir ve anlayabilir.
5 1117633 B1 dil seviyesinde günlük konuşmaları takip edebilir ve konuşmalara katılabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 3 3 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
4 3 3 3 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
5 3 3 3 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek