Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ102 Almanca Dilbilgisi II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Almanca dil yapılarının metin ve bağlam düzeyinde geliştirilmesi hedeflenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Em Neu B2 Hueber Verlag. Perlmann, M- Schwalb, S.B. Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch. Dreyer&Schmitt ve bazı internet kaynakları: http://www.nthuleen.com http://www.mein-deutschbuch.de http://www.goethe.de

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Dersin İçeriği

Almanca dil yapılarının metin ve bağlam düzeyinde geliştirilmesi; biçim ile metin türü arasındaki ilişkilerin kurulması; dilbilgisi yapılarının alıştırmalarla çözümlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Adjektive (cümlede yeri), sıfat ekleri, sabit präpositionlarla yapılan sıfatlar, sıfat türetme ekleri,
2 Verben (prapositionlar ile fiiller- fiil türetme
3 Der Satz. (Temel cümlede diziliş, yan cümlede diziliş)
4 Vergangenes Berichten, Negation (geçmiş zaman-şimdiki zaman- ve olumsuzluk kelimeleri)
5 Konjunktiv II, Textgrammatik
6 Konnektoren und Präpositionen 1 (neden bilidiren, sonuç bilidiren ve şart bağlaçları)
7 Nomen(isimlerde Artikel, çoğul yapma ekleri, isim türetme ekleri)
8 Konnektoren und Präpositionen 2 (zaman bildiren bağlaçlar)
9 Konjunktiv I (dolaylı anlatım)
10 Arasınav
11 Konnektoren und Präpositionen III (bağlaç ile praposition karşılaştırması, kip bağlaçları)
12 Passiv (edilgen yapı ve zamanlar, modal fiilerde edilgen yapı, Partizip I ve Partizip II işlevi)
13 Passiv (edilgen yapı ve ilgi cümleleri)
14 Genel tekrar- geri dönüt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1371364 Öğrenciler şartlı cümle yapılarını açıklar.
2 1382846 Öğrenciler yazılı metinlerde ve konuşma dilindeki almanca dilbilgisi kurallarını kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79746 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanımak
2 79747 Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
3 79748 Hedef dili, dilbilim alanlarını, dil öğretim kuram ve yaklaşımlarını tanımak
4 79749 Hedef dilin kültürünü ve edebiyatını tanımak
5 79750 Çağdaş dil öğrenme kuram, yaklaşım ve uygulamalarını göz önüne alarak, Almanca öğretimine uygun planlama yapabilmek
6 79751 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
7 79752 Farklı öğrenme stratejileri kapsamında öğrenenlere kendi kendine öğrenme yollarını keşfettirebilmek
8 79753 Dil öğretim sürecine uygun düzenlenmiş araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek ve kullanmak
9 79754 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayara yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
10 79755 Sesbilimi, sözcük, biçimbilgisi, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin yabancı dilde temel dil becerilerini ve iletişim yeterliliklerini geliştirmek için kullanabilmek
11 79756 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek, sonuçları değerlendirip uygulamalarına yansıtabilmek
12 79757 Almancayı doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
13 79758 Dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
14 79759 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilmek, bu konudaki gelişmeleri takip edebilmek ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
15 79760 Almanca iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için öğrencilere anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek