Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ104 Sözlü İletişim Becerileri II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Betimleme, rapor sunma, hikâye, olay, kaza gibi durumları sözlü (tekrar) olarak anlatabilme, görüş bildirme, müzakere etme, tartışma gibi söylem biçimlerinin öğretilmesi ve uygulanması. Bu söylem biçimlerini amaca uygun ifade edebilmek için dilsel araçların tanıtılması ve kullanılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Çiğdem KIRCA - Okt. Günay KAYHAN

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ziel B2 Niveaustufe Hueber verlag. Kursbuch-Arbeitsbuch. CD Goethe-Institut: Kurz & Gut macht Schule.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Junge Leute in Deutschland Die Jugend von heute - Jugendszenen in meinem Heimatland Sprechen über die Jugedszenen - Sprache Nachrichten präsentieren
2 Konsum und Umgang mit Geld Werbung und Konsum: Bedürfnisse wecken statt Bedürfnisse decken? Werbung: Pro und Kontra Diskussionsrunde Nachrichten präsentieren
3 Lesen und hören - echt spannend! Hörbücher : Pro und Kontra Diskussionsrunde Präsentation des Lieblingsbuches Nachrichten präsentieren
4 Gefilmte und reale Welt Serien im Heimatland und Deutschland werden vorgestellt Lieblingsschauspieler Nachrichten präsentieren
5 Unsere Umwelt heute- und morgen? Folgen des Klimawandel Was tun wir für die Umwelt? Wortigel Greenpeace - Yesil Baris Nachrichten präsentieren
6 Regionen Statdleben uns Landleben: Pro und Kontra Diskussionsrunde Nachrichten präsentieren
7 Sucht und Abhängigkeit Was hälst du von Rauchverbot an Schulen? Nachrichten präsentieren
8 Projekt: Anabolika Sport statt Dorgen - Ist es ein Lösungsweg? Nachrichten präsentieren
9 Wie wir miteinander umgehen Liebeskummer- Definition Freundschaft zwischen Jungen und Mädchen - Diskussionsrunde
10 ARASINAV Nachrichten präsentieren
11 Was bedeutet eigentlich schön? Schönheitideal- kreatives Sprechen Nachrichten präsentieren
12 Schönheitsoperationen -Pro und Kontra- Disskusionsrunde Integration von Behinderten Nachrichten präsentieren
13 Mit neuen Ideen in die Zukunft Ein Blick in die Zukunft Wie stelltst du dir deine Zukunft vor? Kreatives Sprechen Nachrichten präsentieren
14 Lebenslinien Zukunftspläne Nachrichten präsentieren

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1349678 B2 seviyesinde dil çözümlemesi yapabilir
2 1385815 B2 dil seviyesinde metinler oluşturabilir
3 1375658 B2 dil seviyesindeki metinleri dinleyip anlayabilir
4 1376688 B2 dil seviyesindeki metinleri okuyabilir ve anlayabilir
5 1374106 B2 dil seviyesinde günlük konuşmaları takip edebilir ve konuşmalara katılabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71164 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 71165 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 71166 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 71167 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 71168 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 71169 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 71170 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 71171 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 71172 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 71173 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 71174 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 71175 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 71176 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 71177 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 71178 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 71179 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 1 2 2 1 1 1
2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 1 2 2 1 1 1
3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 1 2 2 1 1 1
4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 1 2 2 1 1 1
5 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 1 2 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek