Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ106 Okuma Becerileri II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

İleri düzeyde özgün Almanca metinlerle çalışarak sözcük dağarcığının geliştirilmesi ile okunan metinle ilgili olarak özet, ana fikir çıkarma ve sentez yapabilme becerisinin geliştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Çiğdem KIRCA - Okt. Günay KAYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Proje ödevleri araştırma ve hazırlama: 1) Gençlerin sorunlarıyla ilgili ödev; 2) Okuma ve dinleme becerisini geliştirmenin püf noktaları hakkında araştırma yapmak; 3) İklim değişikliği hakkında yazılmış bir makale veya bir projeyi okuyup analiz etme 4) İki adet Almanca kısa öykü veya bir romanı okuyup analiz etme, özet çıkarma.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ziel Nivaustufe B2. Kursbuch Arbeitsbuch CD. Hueber Verlag.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alman gençlerinin sorunları, tüketim ve para harcama, reklamlar, hayal dünyası ile gerçek dünya, çevre sorunları ve bilinci, Almanya'daki eyaletler ve şehirler hakkında tarihi, kültürel bilgiler, zararlı alışkanlıklar, güzellik kavramı, vücut dili, gelecekle ilgili yeni düşünceler, idealler ile ilgili metinleri okuma, analiz etme ve yorumlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
22 Proje Hazırlama 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 2 10 20
54 Ev Ödevi 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Die Jugend von heute. Jugendszene in Deutschland und in der Türkei. Internetrecherche.
2 Was das Jugendschutzgesetz vorschreibt. Mit Vollgas in die Kurve. Zwei Kurzgeschichten oder Romane lesen.
3 Werbung und Konsum. Taschengeld.
4 Lesen. Jugendbücher. Hörbücher. Lesen lohnt sich!
5 Daily Soaps. Traumberuf
6 Junge Filmemacher.
7 Die Folgen des Kliwandels. Was tun wir für die Umwelt. Der Weltuntergang. Klimaveraenderung.
8 Stadt und Land. Berlin. Poesi in der Stadt.
9 Rauchen. Macht denn alles süchtig?
10 Arasınav
11 Einbahnstrasse. Sport statt Drogen
12 Liebe. Freundschaft. Gemeinsam geht es besser. Streitschlichtung
13 Schönheitsideale. Schönheitsoperationen. Integration von Behinderten.
14 Körpersprache. Ein Blick in die Zukunft von damals. Zukunfts- Planspiel. Umwelt hat Zukunft.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1127699 Gerçek hayatla ilişkilendirip onlara benzer durumları anlatır ve kendi kültürüyle karşılaştırır.
2 1133796 Metinlerin ana fikirlerini açıklar, metinlerle ilgili yorum yapar.
3 1136611 Okuduğu Almanca bir kısa hikaye veya romanı analiz eder, özetler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1
2 3 4 3 2 3 3 4 4 2 3 2 1 2 2 1 1
3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek