Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ110 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Almanca konuşulan ülkelerin kültürünün, ülke bilgisinin görsel, işitsel, görsel-işitsel malzemelerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Çiğdem KIRCA

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kirchmeyer, Susanne "Blick auf Deutschland" Klett Sprachen Elers, Michaela / Schladebach, Almut "Politik in Deutschland" Padros, Alicia u. Biechele, Markus "Didaktik der Landeskunde" Langenscheidt Zwischendurch mal Landeskunde Hueber Verlag. Franz Specht.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 3 42
54 Ev Ödevi 9 5 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Landeskunde in verschiedenen Ansätzen
2 Die Kulturzwiebel & Der Eisberg der Kulturen
3 Zahlen, Fakten und Daten
4 Das Deutschlandposter
5 Stereotype und Missverständnisse
6 Vorurteile über Deutschland und Türkei
7 Geschichte - Der Osten und Westen
8 Kurz & Gut Filmprojekt
9 Redewendungen im Vergleich
10 ARASINAV
11 Formen des Zusammenlebens
12 Medien im Vergleich
13 Das Schulsystem in Deutschland und Türkei Bildung und Ausbildung
14 Frauen und Männer in Deutschland und in der Türkei

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
15647 1143262 Kültürlerarası durumlarda iletişimde bulunabilir
17532 1123597 Türk ve Alman kültürünü karşılaştırabilir.
18968 1136035 Ülke Bilgisine yönelik temel yaklaşımları tanımlayabilir.
56934 1166165 Kültürlerarası çalışmalar yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
15647 2 2 3 2 4 3 5 4 3 4 3 2 2 3 1 1
17532 2 2 3 2 4 3 5 4 3 4 3 2 2 3 1 1
18968 2 2 3 2 4 3 5 4 3 4 3 2 2 3 1 1
56934 2 2 3 2 4 3 5 4 3 4 3 2 2 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek