Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ205 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar-I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Yabancı dil ögretiminde kullanılan baslıca yöntem ve yaklasımların tarihsel gelisim çizgisi içerisinde kuram ve uygulama boyutu ile incelenmesi; alanla ilgili temel kavramların ögretilmesi; yöntemlerin dayandıgı bilim dalları olan dilbilim, ruhbilim ve egitbilimdeki gelismelerin ve aralarındaki iliskilerin kavranması; Çesitli yöntemlerin özelliklerinin, etkin kullanım ilkelerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi ve ders kitaplarının incelemesinde kuramsal bilgiyi uygulama boyutuna aktarilabilmesi, yaklaşım ve yöntemlerin ders içinde uygulamalarını gösterilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Birkan Kargi / Okutman Günay Kayhan

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neuner Gerhard (2002), Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts, Langenscheidt, Berlin. Demirel Ö. (2004), Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Pegem, Ankara. Yabanci Dil Ögretiminde Yaklasim, Yöntem ve Teknikler, Prof.Dr. Rifat Günday, Ankara,2015

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği okullardaki Almanca derslerinde uygulanması amaçlanan öğretim yöntem ve tekniklerden oluşmaktadır. Alanla ilgili kavramlar, Objektivismus, Behaviorismus, ,Gestalt teori, Konstruktivismus ve önemli yaklasimlar; Dilbilgisi-Ceviri Yöntemi, Isitsel- Dilsel/ Isitsel Görsel Yöntem, Dogrudan Yöntem ve Iletisimsel Yöntemin aciklanmasi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 13 3 39
24 Seminer 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknik kavramlarının tanımlanması
2 Davranisci Yaklasim
3 Cagrisimcilik /Baglasimcilik Kurami
4 Bilissel Yaklasim /Sosyo Bilissel Ögrenme Kurami
5 Gestaltci Kuram
6 Yapilandirmaci/ Olusturmaci Yaklasim
7 Aktif Ögrenme Yaklasimi
8 Coklu Zeka Kurami / Beyin Temelli Ögrenme Modeli
9 Arasınav
10 Dogrudan Anlatim Yöntemi
11 Dilbilgisi Ceviri Yöntemi
12 Isitsel-Dilsel Yöntem/ Isitsel Görsel Yöntem
13 Iletisimsel Yöntem
14 Iletisimsel Yöntem Elestirisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134701 Değişik yaklaşımlara göre uygulama örnekleri sunabilmektedir.
2 1157849 Ders kitabı ve yaklaşım, yöntem arasındaki ilişkiyi anlayabilmekte ve analiz edebilmektedir.
3 1158396 Değişik yaklaşımları birbirinden ayırt edebilmektedir.
4 1160462 Yabancı dil öğretiminde farklı faktörlere bağlı olarak farklı yaklaşımların olduğunu dönemleriyle bilmektedir.
5 1171966 Yabancı Dil Öğetimi ile ilgili temel yaklaşımları tanımlayabilmektedir.
6 1244562 Alanla baglantılı olan bilim dallarını tanıyabilme ve bunların asındaki iliskileri kavrayabilmektedir.
7 1244563 Ögrenci özelliklerine uygun ögrenme yaklasımlarını seçebilmektedir.
8 1244564 Günümüz yabancı dil derslerindeki gelismeleri degerlendirebilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5
2 3 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4
4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5
5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5
6 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 5 4
7 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5
8 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek