Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ211 Gk Seçmeli I (Güncel Türk Edebiyatından Seçmeler) 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Öğrenciler öncelikle Edebi Bir metni tüm özellikler tanıyacaklar ve bu bağlamda çağdaş Türk edebiyatına yönelerek türk kısa öykücülüğü hakkında bilgi edinecekler seçme öykülerin incelenmesi aşamasında ise edebi bir metne yorumlayıcı yakşlaşım yöntemlerini öğrenenerk metnin estetik değerlerini alılmamayı ve açıklamayı öğrenecekler. Ayrıca türk modern kısa öykülerini alman öyküleriyle karşılaştırark ve bu sayede farklı kültürlerin edebiyata nası yansıdığını öğrenecekler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Nevzat BAKIR

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erhan Sezai Toplu: (Türk Edebiyatından Seçme Hikayaler II) Aziz Nesin: “İstanbul’un Halleri Rıfat Ilgaz:” Nerede o eski Usturalar” Sevgi Özel:”Bir Bulut Ayağıma Dolandı” Cevat Şakir:”Halikarnas Balıkçısı” Çolak Mustafa, (1997) Eine vergleichende Stiluntersuchung in Benders- und Borcherts Kurzgeschichten, Samsun. Çolak Mustafa, (2010)Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi Ders Notları Ruth Kilchenmann, Theorie der Kurzgeschichte.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Edebi Metnin tanımı; yapısal, biçimsel ve dilsel özellikleri, edebi olmayan bir metinde yönleri
2 Metin inceleme yöntemleri
3 Çağdaş Türk Edebiyatına genel bir bakış
4 Kısa öykü tanımı, yapısal ve dilsel özellikleri, çağdaş türk edebiyatındaki yeri: örnek metinlerle öykü incelemeye giriş
5 Sait Faik: “Son Kuşlar”
6 Sait Faik: “Dülger Balığının Ölümü”
7 Sait Faik:” Bir Sonbahar Akşamı”
8 Sevgi Özel: “ Bir Çocuğun Gökkuşuğu”
9 Arasınav
10 Necip Fazıl: "Eski Elbiselerin Hafızası"
11 Cevat Şakir: “Egenin Öfkesi”
12 Türk Mizah Öykücülüğü Aziz Nesin: “Bizim Hemşehri”
13 Rıfat Ilgaz: “İki Tanık”
14 Rıfat Ilgaz: “Sus Terbiyesiz

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1152041 Edebi Metin ve yorumlama teknikleri ard alan bilgilerinin edinilmesi ve bu bağlamda Türk kısa öykülerinin yorumlanması
2 1167260 Türk ve Alman kısa öykülerinin karşılaştırılarak farklı kültürlerin edebiyata ve sanata yansımalarının saptanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 2 3 2 2
2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 1 3 4 2 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek