Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ202 Karşılaştırmalı Dilbilgisi 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Die Absicht des Faches ist es, den Studierenden die phonetischen, morphologischen und syntaktischen Eigenschaften der deutschen und der türkischen Sprache vergleichend zu zeigen.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan BOLAT

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bolat, H. (2004), Girişik Tümce Yapılarının Çevirisi, Deniz Kültür Yayınları, Samsun. Helbig, G.,Buscha J. (1991), Deutsche Grammatik, Berlin. Ediskun, H. (1992) Türk Dilbilgisi, İstanbul. Ülkü, V. (1980) Afixale Wortbildung im Deutschen und Türkischen, Ankara. BALCI, T. (2009) Grundzüge der Türkisch-deutschen kontrastiven Grammatik, Adana.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Vergleichung der deutschen und der türkischen Sprache aus phonetischer, morphologischer und syntaktischer Sicht.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Phontsiche Eigenschaften der deutschen und türkischen Sprache
2 Wortarten im Deutschen und Türkischen
3 Morphologische Eigenschaften der deutschen und türkischen Sprache
4 Syntaktische Eigenschaften der deutschen und türkischen Sprache
5 Zeitformen im Deutschen und Türkischen
6 Passivformen im Deutschen und Türkischen
7 Kasusformen im Deutschen und Türkischen
8 Subjekt und Objektesätze im Deutschen und Türkischen
9 Subjekt und Objektesätze im Deutschen und Türkischen
10 ZWISCHENPRÜFUNG /ARASINAV
11 Relativsätze im Deutschen und Türkischen
12 Adverbialsätze im Deutschen und Türkischen
13 Adverbialsätze im Deutschen und Türkischen
14 Adverbialsätze im Deutschen und Türkischen

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137078 Öğrenci iki dilin biçimsel farklılıklarını sınıflandırabilecektir.
2 1125333 Öğrenci, Türkçe ve Almanca dilleri arasındaki benzerlikleri genel bir düzeyde tanımlayabilecektir.  
3 1144205 Karşılaştırmalı gramer ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir ve açıklayabilir.
4 1134277 Öğrenci her iki dilin sistemlerini ayırt edebilecektir.  
5 1193931 Öğrenciler, Türkçe'den sonra Almanca öğretiminde karşılaşılan problemleri tanımlayabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
2 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 2 4 4 4
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4
5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek