Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ206 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar-II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Öğrencilere yabancı dil öğretiminin temelini teşkil eden yöntemlerin, tekniklerin temel yaklaşımlarını kavratma; yaklaşım ve yöntemlerin ders içinde uygulamalarını gösterme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Birkan Kargi / Okutman Günay Kayhan

Ön Koşul Dersleri

Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar I, dersini almış olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neuner Gerhard (2002), Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts, Langenscheidt, Berlin. Demirel Ö. (2004), Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Pegem, Ankara. Ortner, Brigitte (1998), Alternative Methoden im Fremdsprachenunterricht, Hueber Verlag, Ismaning.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Dersin İçeriği

güncel ve alternatif yabancı dil öğretim yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
24 Seminer 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 13 3 39
24 Seminer 1 3 3
54 Ev Ödevi 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Paradigmenwechsel
2 2. Alternativ Methoden- Begriffserklärung, historische Grundlage
3 3. Die Suggestopädie
4 4. Die Psychopädie
5 5. Total Physical Response- TPR
6 6. Die Linguistische Psychodramaturgie
7 7. Community Language Learning
8 8. The Silent Way
9 9. Zwischenprüfung
10 10. Fremdsprachenwachstum
11 11. Der natürliche Ansatz/ The Natural Approach
12 12. Die Drama Methode
13 13. Tandem, Tele - Tandem –Module
14 14. Gehirngerechtes Lehr- Und Lernmethoden (Referat, Gruppenarbeit 8) a. Multiple Intelligences b. Whole Brain Teaching c. Callan Method d. Mnemotechniken e. Mind-Map-Technik f. Shaping The Way We Teach English At The Lebanese University
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1176151 Dersin sonunda alternatif metotlar ile geleneksel metotların farkını kavrar
2 1146026 Alternatif metotlar ile kısa sunumlar yapar
3 1128673 Alternatif metotların yabancı dil öğretimindeki önemini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5
2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 5 4
3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek