Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ301 Dil Edinimi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Yabancı Dil Öğretiminde anadil edinimi önemli bir yer tutmaktadir. İyi bir anadil edinen yabancı dili de kolaylıkla edinmektedir. Bu nedenle bu dersin amacı anadil ve yabancı dil edinimi kuramlarının incelenmesi ve anadil ediniminin yabancı dil edimine ve öğrenimine etkisinin öğrencilere gösterilmesidir. Dersin amaci, ögrencilerin dil edinme sürecleri hakkinda bilgi sahibi olmasini saglamak, dil edinimi kuramlarini ve kuramcilari ögrenmelerini saglamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Bolat

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Senöz,C.A.(2005) Dilbilim, Multilingual, Istanbul. Lang, R.W.(1976) Sprache und ihre Struktur, Niemeyer verlag, Tübingen. Aksan, D. (1980) her Yönüyle Dil I,II,III, A.Ü. Basimevi, Ankara. Akerson, F,E.(2000) Dile Genel Bir Bakis, Multilingual, Istanbul. Meibauer, J., U, Demske u.a. (2007) Einführung in die Germanistische Linguistik, J.B.Mettzler, Stuttgart. Bergmann,R., P.Pauly, S. Stricker (2005) Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft, Universitätsverlag Winter, Heidelberg.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Konusma öncesi dönem, dil edinimi evreleri, Dogalci Yaklasim, Bilissel Yaklasim, Davranisci Yaklasim, Karsilikli Etkilesim Yaklasimi, Genel Cocuk Gelisimi, Duyma Yetisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 12 3 36
24 Seminer 1 3 3
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar
2 Dil ediniminin kapsami
3 Dil edinme - öğrenme farklılığı, dil ediniminin temel şartları
4 Dil gelisim modelleir: Davranisci Yaklasim
5 Dil gelisim modelleri: Bilissel Yaklasim / J. Piaget
6 Dil gelisim modelleri: Psiko Dilbilim, Anlambilim
7 Dil gelisim modelleri: Karsilikli Etkilesim Yaklasimi
8 Dil gelisim modelllerinin karsilastirilmasi - iliskisi
9 Arasınav
10 Genel Cocuk Gelisimi, Cocuklarda dilin bilissel ve kavramsal özellikleri
11 Duyma Yetisi
12 Ikinci dil edinimi
13 Ikinci dil ediniminde bireysel farkliliklar
14 Dil ögrenimi ile ilgili genel fikirler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137166 Öğrenciler, anadil ve yabancı dil, ikinci dil edinim ve öğrenme gibi temel kavramları bilecekler
2 1144266 Anadil ve yabancı dil edinim ve öğrenme kuramlarını kavrayacaklar ve karşılaştırabilecekler
3 1245200 Cocuk ve yetişkin öğrenme-edinim süreçlerini karşılaştıracaklar
4 1245201 Dil edinim ve öğrenmeyi etkileyen temel faktörleri öğrenecekler
5 1245202 Dil edinim ve gelişim evrelerini öğrenecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5
2 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4
3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5
4 4 2 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 3 4 4 4
5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek