Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT301 Sınıf Yönetimi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Sınıf yönetimiyle ilgili etkili kavramları bilerek bunları uygun bir biçimde kullanmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yüksel GÜNDÜZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Ed. Gülşen, Celal,(2010)Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, Anı Yayıncilik,ANKARA 2- Ed. Özdemir, M.Çağatay,(2011)Sınıf Yönetimi,Pegem Akademi Yayınılık,ANKARA 3-Bakioğlu, Ayşen,(2009), Çağdaş Sınıf Yönetimi,Nobel Yayın Dağıtım Tic Ltd Şti.,ANKARA 4- Aydın, Ayhan, (2005), Sınıf Yönetimi, Tekağaç Eylül Yayıncılık, MERSİN 5-Başar,Hüseyin (2014). Sınıf Yönetimi, Ankara Anı Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sınıf yönetim boyutları Sınıf yönetim modelleri Sınıf yönetiminin değişkenleri Sınıf yönetimine ilişkin fiziksel düzenlemeler Sınıf yönetiminde plan program etkinlikleri Sınıf yönetiminde plan program etkinlikleri Sınıfta etkili iletişim Zaman yönetimi Sınıfta davranış düzenlemeleri Sınıfta disiplin İstenmeyen stratejilere karşı stratejiler İstenmeyen davranışlara karşı tutumlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sınıf Yönetimi İle İlgili Kavramlar Ve Olgular Aktif Öğretim Yöntemleri 1- SINIF YÖNETIMI KAVRAMLARI.docx
2 Okul Ve Sınıf Yönetimi İlişkileri Aktif Öğretim Yöntemleri 2- OKUL VE SINIF YÖN. ILISKII.docx
3 Sınıf Yönetim Modelleri Aktif Öğretim Yöntemleri 3- SINIF YÖNETIMI MODELLER.docx
4 Sınıf Yönetimine Etki Eden Değişkenler Aktif Öğretim Yöntemleri 4- SINIF YÖNETIMINE ETKI EDEN DEGISKEN.docx
5 Sınıf Ortamının Fiziksel Düzeni Aktif Öğretim Yöntemleri 5- SINIF ORTAMI FIZIKSEL.docx
6 Eğitim Programı Ve Plan Etkinlikleri Aktif Öğretim Yöntemleri 6-EGITIM PLAN ETKINLIK.docx
7 Sınıfta Disiplin Oluşturma Ve Uygulama Aktif Öğretim Yöntemleri 7-DISIPLIN.docx
8 Sınıfta Kural Oluşturma Ve Kural Geliştirme Aktif Öğretim Yöntemleri 8-SINIFTA KURAL OLUSTURMA .docx
9 Zaman Yönetimi Aktif Öğretim Yöntemleri 9- ZAMAN YONETIMI.docx
10 Ara Sınav Aktif Öğretim Yöntemleri
11 Sınıf Yönetiminde İletişim Aktif Öğretim Yöntemleri 10- SINIF YON-ILETISIM.docx
12 Sınıfta Öğrenci Güdülenmesi (Motivasyon) Aktif Öğretim Yöntemleri 11- MOTIVASYON.docx
13 Öğrenci Davranışları Aktif Öğretim Yöntemleri 12- OGRENCI DAVRANIS.docx
14 Farklı Büyüklükteki Sınıflar Ve Öğrenme Gruplarının Yönetimi Aktif Öğretim Yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1246643 Sınıf yönetiminin fiziksel düzenlemelerine ilişkin faktörleri sayar.
2 1246644 Öğrenci plan ve programı etkili bir şekilde uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4
2 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek