Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ306 Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi-II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

20. yy. Alman Edebiyatının çeşitli metinlerini okuyup bunları dil, üslup, söz sanatları açısındandan değerlendirip yorumlayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Çiğdem KIRCA

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çolak Mustafa, (1997) Eine vergleichende Stiluntersuchung in Benders- und Borcherts Kurzgeschichten, Samsun. Çolak Mustafa, (2011)Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi Ders Notları Ruth Kilchenmann, Theorie der Kurzgeschichte

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çağdaş alman kısa öykü yazarlarından seçilen metinlerin birinci yarıyılda öğretilen teknik ve yöntemler bağlamında incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 W. Borchert - "Das Brot" isimli öyküyü okuma, anlama ve yorumlama
2 Hans Bender - "In der Gondel" isimli öyküyü okuma, anlama ve yorumlama
3 İlse Aichinger - "Das Fenstertheater" isimli öyküyü okuma, anlama ve yorumlama
4 W. Borchert- "Die Küchenuhr" isimli öyküyü okuma, anlama ve yorumlama
5 Heinrich Böll "Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral"
6 W. Borchert - "Nachts schlafen die Ratten doch" isimli öykünün anlaşılması ve yorumlanması
7 H. Bender "Der Automat".
8 Klaus Boenhoffer" Aus dem Abschiedsbrief an seine Kinder"
9 W. Borchert - "An diesem Diensttag" isimli öyküyü okuma, anlama ve yorumlama
10 ARASINAV
11 H.Böll "An der Brücke"
12 Hans Bender "Mary Long"
13 H.Bender "Die Wölfe kommen zurück"
14 W. Schnurre" Die Brötchenwette"

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1355023 Çeşitli edebi metinleri okuyup anlar ve yorumlayabilir.
2 1423072 20. yy. Alman Edebiyatına ait metinleri ve yazarları tanır.
3 1387913 Edebi metinleri dil, üslup ve söz sanatları açısından değerlendirir ve yorumlar.
4 1384072 Edebi metin tahlil ve analizi yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79746 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanımak
2 79747 Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
3 79748 Hedef dili, dilbilim alanlarını, dil öğretim kuram ve yaklaşımlarını tanımak
4 79749 Hedef dilin kültürünü ve edebiyatını tanımak
5 79750 Çağdaş dil öğrenme kuram, yaklaşım ve uygulamalarını göz önüne alarak, Almanca öğretimine uygun planlama yapabilmek
6 79751 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
7 79752 Farklı öğrenme stratejileri kapsamında öğrenenlere kendi kendine öğrenme yollarını keşfettirebilmek
8 79753 Dil öğretim sürecine uygun düzenlenmiş araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek ve kullanmak
9 79754 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayara yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
10 79755 Sesbilimi, sözcük, biçimbilgisi, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin yabancı dilde temel dil becerilerini ve iletişim yeterliliklerini geliştirmek için kullanabilmek
11 79756 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek, sonuçları değerlendirip uygulamalarına yansıtabilmek
12 79757 Almancayı doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
13 79758 Dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
14 79759 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilmek, bu konudaki gelişmeleri takip edebilmek ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
15 79760 Almanca iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için öğrencilere anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek