Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ306 Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi-II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

20. yy. Alman Edebiyatının çeşitli metinlerini okuyup bunları dil, üslup, söz sanatları açısındandan değerlendirip yorumlayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Birkan KARGI

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çolak Mustafa, (1997) Eine vergleichende Stiluntersuchung in Benders- und Borcherts Kurzgeschichten, Samsun. Çolak Mustafa, (2011)Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi Ders Notları Ruth Kilchenmann, Theorie der Kurzgeschichte

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çağdaş alman kısa öykü yazarlarından seçilen metinlerin birinci yarıyılda öğretilen teknik ve yöntemler bağlamında incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 W. Borchert - "Das Brot" isimli öyküyü okuma, anlama ve yorumlama
2 Hans Bender - "In der Gondel" isimli öyküyü okuma, anlama ve yorumlama
3 İlse Aichinger - "Das Fenstertheater" isimli öyküyü okuma, anlama ve yorumlama
4 W. Borchert- "Die Küchenuhr" isimli öyküyü okuma, anlama ve yorumlama
5 Heinrich Böll "Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral"
6 W. Borchert - "Nachts schlafen die Ratten doch" isimli öykünün anlaşılması ve yorumlanması
7 H. Bender "Der Automat".
8 Klaus Boenhoffer" Aus dem Abschiedsbrief an seine Kinder"
9 W. Borchert - "An diesem Diensttag" isimli öyküyü okuma, anlama ve yorumlama
10 ARASINAV
11 H.Böll "An der Brücke"
12 Hans Bender "Mary Long"
13 H.Bender "Die Wölfe kommen zurück"
14 W. Schnurre" Die Brötchenwette"

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1125359 Çeşitli edebi metinleri okuyup anlar ve yorumlayabilir.
2 1196344 20. yy. Alman Edebiyatına ait metinleri ve yazarları tanır.
3 1159135 Edebi metinleri dil, üslup ve söz sanatları açısından değerlendirir ve yorumlar.
4 1155090 Edebi metin tahlil ve analizi yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4
2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4
3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3
4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek