Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Birinci ve İkinci kademe öğretimde çocuklara yabancı dil öğretim ilkelerini tanıtmak ve konuyla ilgili uygulama çalışmalarını yaptırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. HASAN BOLAT

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vorstufen des Fremdsprachenerwerbs Frühes Fremdsprachenlernen mit dem CLIL-Ansatz Internet

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Dersin İçeriği

Erken yaş eğitiminde çocuklara yabancı dil edindirme ve öğretme ilkeleri işlenecektir..

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 9 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Die Vorstellung Und Planung Des Semesters, Literatur, Verteilung Der Vorbereitungsaufgaben Oder Referate Frühfremdsprachebegegnung; (Vorteile, Nur Titel Und Untertitel 1 Das traditionelle Fremdsprachenlernen.docx
2 Einführung in den Frühkindlichen Spracherwerb 2 Was ist CLIL.docx
3 Sprachstörungen bei Kindern 3 DIE VORTEILE VON CLIL.docx
4 Förderung des Spracherwerbs Mutterspracherwerb und Fremdsprache 4. WIE ERSCHLIESSEN SİCH DIE KINDER DIE WELT.docx
5 Frühkindlicher Fremdsprachenerwerb Die CLIL-Methode 5 METHODISCH DIDAKTISCCHE ANSATZE.docx
6 Die CLIL-Methode 6. DIE FREMDSPRACHE IM FLUSS HALTEN.docx
7 Traditioneller Fremdsprachenunterricht und die CLIL-Methode 7. WELCHE KOMPETENZEN BRAUCHT DIE FACHKRAFT.docx
8 Die Einbettung in der CLIL-Methode 8 PLANUNGSKOMPETENZ.docx
9 Fazit und Bewertung Vortrag der vorbereiteten Vorträge oder Vorführung der Videos 9. METHODISCHE KOMPETENZEN.docx
10 Fazit und Bewertung Vortrag der vorbereiteten Vorträge oder Vorführung der Videos 10. DER EINSATZ EINER HANDPUPPE.docx
11 Fazit und Bewertung Vortrag der vorbereiteten Vorträge oder Vorführung der Videos 11. EINE WERKSTATT FÜR SINNE.docx
12 Fazit und Bewertung Vortrag der vorbereiteten Vorträge oder Vorführung der Videos 12. DIE PLANNUNG DER EINZELNEN SCHRITTE.docx
13 Fazit und Bewertung Vortrag der vorbereiteten Vorträge oder Vorführung der Videos 12. DIE PLANNUNG DER EINZELNEN SCHRITTE.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1146111 Erken yaş dil öğretimi bilgi ve becerisi kazanacaktır
2 1152261 Temel eğitimde çocuklara yabancı dil edinimi ve öğretimi bilgi ve beceri deneyimi kazandırılacaktır.
3 1148509 Erken yaş yabancı dil öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4
2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4
3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek