Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ318 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca) 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Dersin Amacı:Öğrencilerin, sözlü ve yazılı olarak Fransızca kendilerini tanıtabilme, basit konuşma diyalogları, temel okuma parçalarını anlayabilme, erek dildeki temel yapılar ve sözcükleri anlayabilme, ve farklı sesleri ayırt edebilme becerileri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ali Yağlı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Guy Capelle , Robert Menand; TAXİ Méthode de français 1. , Hachette, 2002 - Massia Kaneman- Pougatch, S. Trevisi, M. Beacco di Giura, D. Jennepin, Café CREME Méthode de Français, Hachette 1997, Paris

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Diyaloglarla yapılan çalışmalar sonucunda basit temel cümleleler kurabilmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İsim tamlamaları / Çoğul tekil isimler
2 Les pronoms moi, toi lui, nous.....
3 Soru türleri olumlu olumsuz, ....
4 birinci gurup filleri tanıma . fiil çekimi
5 Renkler . Çoğul tekil .
6 il y a - Y a-t-il ? Qu' y a-t-il?
7 Nomres - Pronanciation, exercices
8 Dictée ve Metin okuma
9 aller, venir ile cümle çalışmaları yapmak
10 Revision
11 Quelle heure est-il? exercices.
12 Adjectif démonstratif. ce cet cette ces.
13 Passé Composé / j'ai mangé / je n'ai pas mangé
14 Etre -Avoir / Passé composé

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1173666 Dialoglarda geçen kişilerin ad, milliyet ve ülke bilgilerini anlar
2 1246247 Duyduğu sesleri ayırt eder
3 1246248 Kendisine ve bir başkasına ait bilgi alışverişinde bulunur.
4 1246249 Kısa konuşma metinleri yazar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 3 5 4
2 5 4 3 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5
3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 5 3 3 5 4 4
4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 3 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek