Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ413 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Seçmeli yabancı dil fransızca dersinde, öğrencilere günlük konuşma dilinde kendini tanıtma, basit konuşma diyalogları aracılığıyla dili kullanma, günlük yaşama özgü okuma parçalarını okuyup anlayabilme, cümle yapısı ve dile özgü genel yapıları kavratabilme amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ali Yağlı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Claire Miquel,vocabulaire progressive du français CLE,2008 Michele Boulares, Jean-Louis Frerot, grammaire progressive du français,CLE,2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Okuma, yazma ve konuşma becerileri kazandırmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrencilerle tanışma, dersin amacı ve işlenisi hakkında onları bilgilendirme.
2 Günlük konuşma diline özgü selamlaşma ve kendini tanıtma egzersizleri yapma
3 Görsel bir teks aracılığıyla Etre fiilinin çekimi ve kullanımının verilmesi
4 1'den 20 'e kadar sayma ve etre fiiliyle isim tamlamaları yapma ve aile bireylerini tanıma
5 Avoir dediğimiz sahip olmak fiilinin çekimi ve kullanımı , bu fiili kullanarak kolay cümle kuruluşları
6 Yaşını söylemeyi öğrenme ve aile üyelerini tanıtma
7 "il y a" kalınımı öğrenme ve cümleler yapma. Saatleri öğrenme
8 Sınıfı tanıma ve tanıtma arkadaşlarını betimleme
9 ara sınav
10 yer ve zaman edatlarını tanıtma cümle içinde kullanma
11 Bir yere gitme bir yerden gelme cümleleri otobüse, trene, uçağa binme gibi kullanımlar
12 yiyecek ve içeceklerin tanıtılması
13 Hava durumunun sorulması ve söylenilmesi, soğuk sıcak, bulutlu, karlı, yağmurlu şeklinde ifade edilmesi
14 Öğrencilerin kendi kısa CV lerinin oluşturulması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1403395 ikinci yabancı dil öğrencide güven duygusunu geliştirir.
2 1384653 Öğrenci seçmeli yabancı dilde kendini tanıtmayı ve günlük isteklerini akatarmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71164 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 71165 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 71166 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 71167 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 71168 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 71169 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 71170 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 71171 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 71172 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 71173 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 71174 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 71175 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 71176 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 71177 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 71178 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 71179 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5
2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek