Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ412 Özel Eğitim 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, özür türlerinin sınıflandırılması ve özel gereksinimli bireylerin eğitimleri konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Serpil ALPTEKİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ataman, A. (2003). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. Ankara: Gündüz eğitim yayıncılık. Barut, Y.; Vural,M.(2011). Özel Eğitim. Ankara: Lisans Yayıncılık. Kırcaali-İftar, G. (1998). "Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim." Özel Eğitim: İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Özel Eğitim ile ilgili genel bilgi ve birikim kazandırma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders Programının Açıklanması, Engel grupları2
2 Özel Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar ÖZEL EĞİTİM VE TEMEL KAVRAMLAR.docx
3 Özel Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar ÖZEL EĞİTİM VE TEMEL KAVRAMLAR.docx
4 Özel eğitimin tarihçesi Bep Kapsamı.pptx
Yasaya Göre Özel Eğitim Süreci.pptx
5 Engel grupları ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÖĞRENCİLER.docx
6 Engel grupları ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR.docx
7 vize
8 Engel gruplarının özellikleri DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE.docx
9 Engel gruplarının özellikleri Otizmli Öğrenciler.pdf
10 Engel gruplarının özellikleri İşitme yetersizliği.doc
11 Engel grupları için yapılan çalışmalar görme engelliler.pptx
12 Engel grupları için yapılan çalışmalar görme engelliler.pptx
13 Aile Eğitimi Aile Eğitimi.pdf
14 Aile Eğitimi Aile Eğitimi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1144600 Engel gruplarının özelliklerini açıklar
2 1128102 Farklı özelliğe sahip çocuğu olan ailerle yapılan çalışmaları açıklar
3 1129982 Engel grupları için yapılan çalışmalara örnekler verir.
4 1197922 Özel eğitimin tarihçesi konusunda bilgi verir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5
2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 3
3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek