Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ410 Öğretmenlik Uygulaması 927001 4 8 15

Dersin Amacı

Öğretmen adayına gerçek ortamda öğretme becerisini sergileme imkanı vererek adayın bizzat kendi tecrübesiyle başarılı ve başarısız yönlerini öğrenmesini ve varsa eksikliklerinin giderilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Altun

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fakülte- Okul İşbirliği ( YÖK/ Dünya Bankası) Öğretmenlik Mesleğine Giriş (Öğretim Görevlisi Cihan Asan)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 13 6 78
8 Rehberli Problem Çözümü 13 4 52
22 Proje Hazırlama 3 6 18
24 Seminer 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 12 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
34 Okuma 14 3 42
54 Ev Ödevi 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretmenlik uygulaması dersinin amacı, mahiyeti, hedef beklentileri.
2 Uygulama okulunda ilk hafta yapılanların tartışılıp değerlendirilmesi.
3 Uygulama okulunda 2. hafta yapılanların tartışılıp değerlendirilmesi.
4 Uygulama okulunda 3. hafta yapılanların tartışılıp değerlendirilmesi.
5 Uygulama okulunda 4. hafta yapılanların tartışılıp değerlendirilmesi.
6 Uygulama okulunda 5. hafta yapılanların tartışılıp değerlendirilmesi.
7 Uygulama okulunda 6. hafta yapılanların tartışılıp değerlendirilmesi.
8 Uygulama okulunda 7. hafta yapılanların tartışılıp değerlendirilmesi.
9 Uygulama okulunda 8. hafta yapılanların tartışılıp değerlendirilmesi.
10 Uygulama okulunda 9. hafta yapılanların tartışılıp değerlendirilmesi.
11 Uygulama okulunda 10. hafta yapılanların tartışılıp değerlendirilmesi.
12 Uygulama okulunda 11. hafta yapılanların tartışılıp değerlendirilmesi.
13 Uygulama okulunda 12. hafta yapılanların tartışılıp değerlendirilmesi.
14 Uygulama okulunda 13. hafta yapılanların tartışılıp değerlendirilmesi. Genel bir değerlendirme yapılarak öğrenciler açısından bu dersin faydaları tartışılacak, öğrenci eksikliklerini belirleme ve giderme için çalışma yapılacak. Öğrencilerden uygulamada yaptıkları çalışmaları kapsayan stajyer öğretmenlik dosyaları toplanacaktır.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1128813 Farklı düzeyde öğrenci gruplarına yönelik günlük ders planı hazırlar,
2 1205320 Öğretmenlik mesleğinin nasıl icra edildiğini tecrübe eder.
3 1145059 Gerçek sınıf ortamında hazırladığı plan dahilinde ders sunumu yapar,
4 1120214 Öğrencileri yakından tanır ve karşılaşacağı sorunların üzerinden gelmek için proje tasarlar ve çözüm önerileri geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4
2 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5
4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek