Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ402 A Seçmeli IV (Türkçe-Almanca Çeviri) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Ceviri bilimindeki temel teori ve yaklasimlar, farkli konularda ve türlerde yazilmis Almanca metinleri Türkce"ye cevirme, dillerin yapisal ve kültürel farkliliklarindan kaynaklanan ceviri güclüklerini tartisma ve degerlendirme bicim, sözcük secimi, cevirinin dil ögrenimindeki rolü ve önemi ve cevirinin kültürel boyutu

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan BOLAT

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Helbig -Buscha. "Übungsgrammatik Deutsch". Çeviri Dergisi TÖMER. Sayı 2- Von Polenz, Peter (1998) Deutsche Satzsemantik, Walter de Gruyter, Berlin, New York. Bolat,H.(2004) Girisik Tümce Yapilarinin Cevirisi, Deniz Kültür Yayinlari, Samsun

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Almanca"dan Türkce"ye çeviri becerisi kazandırma, bir cevirinin uygunlugu, hata analizi yoluyla ayni metnin farkli cevirilerini karsilastirarak elestirel bakis acisiyla degerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çeviri Kuramlari 1. TÜRKÇE- ALMANCA.docx
2 Ceviride zaman sorunu, dilek kipi ve duyulan gecmis zaman, etken- edilgen yapilar 2. ÖRNEK TÜMCE YAPILARI.docx
3 Almanca ve Türkce tümce yapilarinin karsilastirilmasi 2. ÖRNEK TÜMCE YAPILARI.docx
4 Almanca ve Türkce"nin yapisal farklilarindan kaynaklanan ceviri güclükleri 3. TÜRKÇE YAN TÜMCE YAPILARI.docx
5 Farkli konularda yazilmis özgün Türkce metinlerin cevirisi 3. TÜRKÇE YAN TÜMCE YAPILARI.docx
6 Farkli konularda yazilmis özgün Türkce metinlerin cevirisi 4. TÜRKÇE YAN TÜMCE YAPILARI.docx
7 Farkli konularda yazilmis özgün Türkce metinlerin cevirisi 4. TÜRKÇE YAN TÜMCE YAPILARI.docx
8 Farkli konularda yazilmis özgün Türkce metinlerin cevirisi 4. TÜRKÇE YAN TÜMCE YAPILARI.docx
9 ARASINAV
10 Neden bildiren ana ve yan cümlelerin çevirisi 5. ÖZEL KULLANIMLAR.docx
11 Amaç bildiren yan cümlelerin çevirisi 6. ÖRNEK ÇEVİRİ METİNLERİ.docx
12 Hal ve zaman bildiren yan cümleler 6. ÖRNEK ÇEVİRİ METİNLERİ.docx
13 Baglaclarin cevirisi 6. ÖRNEK ÇEVİRİ METİNLERİ.docx
14 Metin çeviri çalışmaları devam 6. ÖRNEK ÇEVİRİ METİNLERİ.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1120913 Gerek Türkçe metinleri gerekse Almaca metinlerin metne sadık kalarak çeviri yapar duruma gelir.
2 1137790 Almanca öğrenme sürecinde çeviri yapmanın önemini ve katkısını kavrayacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
2 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek