Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ408 Gk Seçmeli II (Çağdaş Türk Tiyatrosu) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Cumhuriyet'den günümüze Çağdaş Türk Tiyatrosunun farklı gelişim aşamalarının, etki amacı ve etki yöntemlerinin öğretilerek öğrencilerde Tiyatro bilincinin uyandırılması hedeflenmişdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

OKUTMAN EMİN ÖKTEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zehra İpşiroğlu: Tiyatroda Devrim Sevda Şener: Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi Vasif Öngören: Asya Nasıl Kurtulur? Haldun Taner: Keşanlı Ali Destanı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çağdaş Türk Tiyatrosonu eser ve yazarlarını tanıtma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Trajedinin temel kavramları a) Trajedi b) Komedya
2 Benzetmeci ve göstermeci Tiyatro
3 Epik Tiyatro
4 Grotesk; Absurd ; Belgesel Tiyatro
5 Tuluat ve Kabere Tiyatrosu
6 Tiyatronun unsulları: Yönetmen; Sahne tasarımı; Giyisi; Makyaj; Müzik ve Ses; Işık tasarımı; Oyuncu ve oyunculuk
7 Türk Tiyatrosuna genel bir bakış 1839-1923 Dönemi
8 1923'den 1970'e kadarki Türk Tiyatrosu
9 1970'den bu yana Türk Tiyatrosu
10 ARASINAV
11 Türk Tiyatrosunda Epik tür
12 Vasif Öngören'in "Asya Nasıl Kurtulur?" isimli oyununun Öğrenciler tarafından sahnelenmesi
13 Vasif Öngören'in "Asya Nasıl Kurtulur?" isimli eserinin Epik Tiyatro bağlamında incelenmesi
14 Haldun Taner'in "Keşanlı Ali Destanı" isimli oyununun Epik Tiyatro bağlamında eleştirisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1245159 Türk Tiyatrosunun gelişim evrelerini ve farklı dönemlerdeki tarihsel koşulların bu gelişim sürecini nasil yönlendirdiğini bilecekler.
2 1245160 Öğrenciler farklı oyun çeşitlerini ve bu farklı oyun türlerinin izleyıcıyı etkileme yöntemlerini öğrenecekler.
3 1256958 Öğrenci tiyatro türünü öğrenir.
4 1256959 Tiyatro türünün gelişim aşamalarını kavrar.
5 1256960 Modern tiyatronun gelişimini yorumlar.
6 1256961 Tiyatronun eski ve yeni temsilcilerini tanır.
7 1256962 Tiyatro türünün eserlerini karşılaştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4
2 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5
3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5
4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4
5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
6 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek