Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTÖ209 Mb Seçmeli (Bilgisayar Destekli Öğretim) 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitimin tarihçesi, gelişimi ve bugünkü durumu hakkında bilgi edinmelerini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, bilgisayar destekli eğitimin planlanması, tasarımı ve değerlendirilmesi ile ilgili aşamalar hakkında geniş bilgi sahibi olacaklardır. Bu derste ayrıca, bilgisayar destekli eğitimde kullanılan program türlerinin anlaşılması ve karşılaştırılması, bilgisayar destekli eğitimin gelecekteki rolünün, bilgisayar destekli eğitimde öğrenci ve öğretmen rolleri ve bilgisayar destekli eğitimin etkinliğinin anlaşılması da amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mehmet Soylu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akpınar, Y. (1999). Bilgisayarla Destekli Öğretim ve Uygulamalar. Ankara: Anı. İpek, İ. (2001). Bilgisayarla Öğretim: Tasarım, Geliştirme ve Yöntemler. Ankara: Tıp-Teknik. Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye'de Bilgisayar Destekli Öğretim. Ankara: Pegem.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Değişen Dünya ve Bilgi Toplumu, Bilgi Teknolojilerinin Toplumsal Etkileri. Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı, İnternet Tabanlı Eğitim. Bilgisayar Destekli Öğretim, Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal Temelleri. Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Öğretimde Öğretmen ve Öğrenci Rolleri. Bilgisayar Destekli Öğretimde Kullanılan Yaygın Formatlar – Özel Öğretici Yazılımlar, Alıştırma ve Tekrar Yazılımları. Bilgisayar Destekli Öğretimde Kullanılan Yaygın Formatlar - Benzeşim Yazılımları, Eğitsel Oyun Yazılımları, Problem Çözme Yazılımları. Türkiye’de Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Bilişim Sistemleri Güvenliği ve İlgili Etik Kavramlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Değişen Dünya ve Bilgi Toplumu, Bilgi Teknolojilerinin Toplumsal Etkileri
2 Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı, İnternet Tabanlı Eğitim
3 Bilgisayar Destekli Öğretim, Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal Temelleri
4 Bilgisayar Destekli Öğretim, Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal Temelleri
5 Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Öğretimde Öğretmen ve Öğrenci Rolleri
6 Bilgisayar Destekli Öğretimde Kullanılan Yaygın Formatlar – Özel Öğretici Yazılımlar, Alıştırma ve Tekrar Yazılımları
7 Bilgisayar Destekli Öğretimde Kullanılan Yaygın Formatlar - Benzeşim Yazılımları, Eğitsel Oyun Yazılımları, Problem Çözme Yazılımları
8 Ara Sınav
9 Ders Yazılımlarının Tasarımı
10 Ders Yazılımlarının Tasarımı
11 Ders Yazılımlarının Seçimi
12 Uzaktan Eğitimin Temelleri
13 Türkiye’de Uzaktan Eğitim Uygulamaları
14 Bilişim Sistemleri Güvenliği ve İlgili Etik Kavramlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1151544 Bilgisayar destekli eğitimin gelişimini tanımlayabilme.
2 1155982 Bilgisayar destekli eğitimin neden önemli olduğunu açıklayabilme.
3 1156268 Bilgisayar destekli eğitim yazılımı türlerinin kavrayabilme.
4 1163508 Bilgisayar destekli eğitim yazılımlarını tasarlama yollarını açıklayabilme
5 1163637 Bilgisayar destekli eğitim yazılımlarını değerlendirebilme.
6 1152012 Bilgisayar destekli eğitimin etkinliğinin artırılmasına yönelik öneriler oluşturabilme.
7 1155208 Bilgisayar destekli eğitimde öğrenci ve öğretmen rollerini tanımlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 3 3 4 5
2 2 2 2 4 3 4 5 4 3
3 4 4 3 5 5 3 5 4 4
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
5 4 4 3 4 4 4 4 4 3
6 4 4 5 3 4 3 4 3 3
7 4 3 3 4 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek