Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTÖ204 Öğretim Tasarımı 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Öğretim tasarımı dersi, etkili öğretim için gerekli öğretim ortamlarının nasıl tasarlanacağını içerir. Öğretim tasarımında “sistem” yaklaşımını modelini baz alarak bir öğretim tasarımı sürecinde geçilmesi gereken basamakları gösterir. Dersi alan öğrencilerin hedef belirleme, öğretim analizi, dizaynı, geliştirmesi, uygulaması ve değerlendirmesi ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olmasını amaçlar. Ders boyunca bu basamakların teorik kısımlarını uygulamaya geçirmek için öğrencilerin üretimde bulunmalarını gerektirir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Emine Şendurur

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Morrison, G. R., Ross, S.M., & Kemp, J. E. (2007). Designing Effective Instruction (5th Edition). Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons. -Ocak, M.A., Topal, A.D., Ağca, R.K., & Akçayır, M. (2011). Öğreitm Tasarımı: Kuramlar, Modeller ve Uygulamalar. Anı Yayıncılık: Ankara -Yelken, T.Y. (2011). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. 10. baskı, Anı yayıncılık: Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

öğretim tasarımı modelleri, Kemp, Morrison & Ross modelinin detayları ve uygulamaları, analiz türleri ve uygulamaları, tasarım, geliştirme, uygulama, değerlendirme türleri ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
7 Laboratuvar 3 40 1
2 Final Sınavı 1 50 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 10 2 20
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 22 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 1 10
34 Okuma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, Ders izlencesini inceleme, Görsel Tasarım İlkeleri
2 Öğretim tasarımına giriş, Öğretim Tasarımı Modelleri
3 İhtiyaç analizi, hedef analizi, performans analizi
4 Öğrenen analizi ve ortam tiplerinin analizi i. Genel özellikler ii. Başlangıç becerileri iii. Öğrenme stilleri iv. Akademik bilgiler v. Kişisel ve sosyal özellikler vi. Kültürel altyapı vii. Özel ihtiyaçlı öğrenciler
5 İş analizi i. İş analizi ii. Konu analizi iii. Prosedür analizi
6 Öğretim amaçları i. Amaçların fonksiyonu ii. Amaçların alanları (domain) iii. Amaçların oluşturulması ve yazılması
7 Öğretimin tasarlanması: Sıraya koyma i. Posner & Strike’ın sıralama şeması ii. Detaylandırma (Elaboration) teorisi
8 Öğretimin tasarlanması: Stratejiler, Öğretim mesajı tasarlama
9 Öğretim materyali geliştirme i. Öğretimin geliştirilmesi için (heuristics) buluşsal yöntem kullanımı ii. Öğretim tasarım planınının hayata geçirilmesi için esaslar iii. Grup sunumu iv. Kendi hızında öğrenme v. Küçük grup formatı
10 Ara Sınav
11 Değerlendirme i. Değerlendirmenin amacı ii. Biçimlendirici, belirleyici ve doğrulayıcı değerlendirmenin ilişkisi
12 Değerlendirme materyalleri geliştirme i. Bilgiyi test etme ii. Beceri ve davranışları test etme iii. Tutumlar
13 Biçimlendirici ve belirleyici değerlendirme yapma i. Biçimlendirici değerlendirme için temel model ii. Biçimlendirici değerlendirmenin adımları iii. Belirleyici değerlendirmede program çıktılarını belirleme iv. Program yeterlilikleri v. Program maliyeti vi. Doğrulayıcı değerlendirmede zaman içindeki çıktılarını belirleme vii. Belirleyici ve doğrulayıcı değerlendirmenin sonuçlarını raporlama
14 Projelerin sunulması ve materyallerin teslimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.