Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTÖ206 Eğitimde Grafik ve Canlandırma 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Eğitim konularını etkileşimli projelere yansıtabilmek ve animasyonlarını hazırlayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.Mehmet Soylu

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adobe Flash CS3 Professional Yetkili Eğitim Kılavuzu Medyasoft Yayınları / Bilgisayar Kitapları Dizisi,Flash CS5 & Action Script3 Kodlap Yayıncılık Uğur Gelişken

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Grafikte Temel Tasarım Elemanları. Grafik Tasarımın Uygulama Alanları. Canlandırmaya giriş. Canlandırma ile etkileşim oluşturma. Canlandırma ile programlama. Canlandırma programının dış bağlantıları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 5 5 25
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması ve İletişim ve Grafik İletişim http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Animasyon%20Temelleri.pdf
2 Grafik Tasarım http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Etkile%C5%9Fimli%20Animasyonlar.pdf
3 Grafik Tasarımının Tarihçesi http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Geli%C5%9Fmi%C5%9F%20Animasyonlar.pdf
4 Grafikte Temel Tasarım Elemanları http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/G%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC%20%C4%B0%C5%9Fleme.pdf
5 Grafik Tasarımın Uygulama Alanları http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Resimlerle%20Web%20Ara%C3%A7lar%C4%B1%20Haz%C4%B1rlama.pdf
6 Grafik Simgeler http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Web%20Ortam%C4%B1%20%C4%B0%C3%A7in%20Animasyon%20Haz%C4%B1rlama.pdf
7 Canlandırmaya giriş http://sibelsomyurek.com/grafik_ve_animasyon/dokumanlar/animasyonduzenleme1.pdf
8 Canlandırma ile etkileşim oluşturma http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bilgisayarda%20Foto%C4%9Fraf%20D%C3%BCzeltme.pdf
9 Canlandırma ile programlama http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Etkili%20%C4%B0leti%C5%9Fim.pdf
10 Ara sınav
11 Canlandırma programının dış bağlantıları http://www.flashdersleri.com/html_dosyalar/flash_cs3.pdf
12 Eğitimde Canlandırma Uygulamaları https://www.aliosmangokcan.com/index.php/bilgisayar-ders-notu/23-grafik-ve-animasyon
13 Eğitimde Canlandırma Uygulamaları http://www.bilisimdiyari.com/flash-notlari-ve-uygulama-sayfalari-pdf/
14 Eğitimde Canlandırma Uygulamaları https://helpx.adobe.com/tr/pdf/flash_reference.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1173623 Bilgisayar grafik tasarımının temelleri kavrar.
2 1186771 Temel tasarım öğelerini tanır.
3 1153122 Tasarımın uygulama alanları hakkında temel bilgi sahibi olur ve uygulama yapar.
4 1164509 Eğitsel grafikler tasarlar.
5 1179865 En üst düzey grafik tasarım programını kullanarak tasarım yapar.
6 1180518 Animasyonun temellerini kavrar.
7 1145492 Programı eğitim amaçlı kullanan animasyonlar oluşturur.
8 1166924 animasyonları kodlarlar.
9 1153386 programlarla birlikte animasyon hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 5 1 1 5 3 2
2 4 2 3 5 1 1 5 3 2
3 4 2 3 5 1 1 5 3 2
4 4 2 3 5 1 1 5 3 2
5 4 2 3 5 1 1 5 3 2
6 4 2 3 5 1 1 5 3 2
7 4 2 3 5 1 1 5 3 2
8 4 2 3 5 1 1 5 3 2
9 4 2 3 5 1 1 5 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek