Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTÖ311 Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere genel öğretim yöntemleri hakkında bilgi kazandırmak amaçlanmıştır. Ders kapsamında makro öğrenme modelleri, materyalleri ve teknikleri ele alınarak bu yöntemlerin sınıf ortamında uygulanması konuları üzerinde durulacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Hatice Gökçe BİLGİÇ DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri I-II,Pegem akademi yayıncılık. Arends, R.I. (2008). Learning to Teach. (8th Ed.) McGraw-Hill.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Öğretme: Sanat-Bilim , Planlama, Öğrenme toplulukları olarak sınıflar, Sınıf yönetimi, Ölçme-değerlendirme, Sunum yöntemi, Doğrudan anlatım, Kavram öğretimi, İşbirlikli öğrenme, Problem tabanlı öğrenme, Tartışma yöntemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
36 Rapor 8 40 1
41 Proje Sunma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 50 50
6 Uygulama/Pratik 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği, yöntemi, beklentileri ve kaynakları hakkında bilgilendirme.
2 Öğretme: Sanat-Bilim
3 Planlama
4 Öğrenme toplulukları olarak sınıflar
5 Sınıf yönetimi
6 Ölçme-değerlendirme
7 Sunum yöntemi Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
8 Doğrudan anlatım Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
9 Ara sınav Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
10 Kavram öğretimi Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumuMikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
11 İşbirlikli öğrenme Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
12 Problem tabanlı öğrenme Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
13 Tartışma yöntemi Mikro öğretim uygulaması-Grup sunumu
14 Dönem değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1136089 Farklı öğretim yöntemlerinin nasıl planlandığını ve uygulandığını açıklayabilme
2 1130376 Farklı öğretim yöntemlerinin altında yatan kuramsal bilgileri açıklayabilme
3 1198417 Öğrenme ortamlarını farklı öğretim yöntemlerine göre tasarlayabilme
4 1131895 Öğretmenin liderlik özelliklerini tanımlayabilme
5 1152093 Farklı yöntemler kullanarak öğretim yöntemine göre ölçme-değerlendirme yapabilme
6 1169871 Bilgisayar eğitimine farklı yöntemleri uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek