Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTÖ403 Web Tasarımı 927001 4 7 6

Dersin Amacı

web sayfası konusunda tasarımsal çözümleri en pratik şekilde ortaya koyma becerisinin edinilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Bünyamin SARIBACAK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Şamlı, B.(2010). Her yönüyle PHP 6 2-Balaban, E.(2009). PHP 3-Çelik, R.(2011). a'dan z'ye PHP

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Web yayıncılığı ve Site tasarım süreci, HTML'e giriş, Bağlantılar ve Internet adreslerinin kullanımı, Web editörünün kullanımı, HTML ile resim ve görüntülerin kullanımı, HTML ile sayfa tasarımı, arka planlar, renkler ve metinler, HTML ile tablolar ve listeler, HTML ile çerçeve ve katman kullanımı, HTML form ve form elemanları, HTML şablonlarının kullanımı, HTML ve diğer ortam türleri, HTML ve diğer ortam türleri, Biçimlendirmede Stil sayfalarının kullanımı, HTML ile Dinamik sayfalar oluşturma, Web Tasarımında yenilikler XML, RSS, Blog, Web sitesi projesi ve uygulamaları, İnternet/web destekli/temelli öğrenmede temel kavramlar; İnternet/web destekli/temelli öğrenmenin kuramsal temelleri; avantaj ve dezavantajları; İnternet/web destekli/temelli öğrenmede bir ders iskeleti oluşturma; İnternet/web destekli/temelli öğrenmede tasarım ilkelerini kullanma; İnternet/web destekli/temelli öğrenmede etkileşimi uygun biçimde kullanma, Web temelli/destekli öğrenme ortamlarında karşılaşılabilecek temel teknik problemler ve çözüm yolları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
22 Proje Hazırlama 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 PHP programlama dilinin temel özellikleri http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0nternet%20Programc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%201.pdf
2 denetim yapıları ve döngüler http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0nternet%20Programc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%202.pdf
3 Fonksiyonlar http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0nternet%20Programc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%203.pdf
4 Diziler http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0nternet%20Programc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%203.pdf
5 form işlemleri http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C3%A7%C4%B1k%20Kaynak%20Kodla%20Form%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20Ve%20Oturum%20Y%C3%B6netimi.pdf
6 Metin biçimlendirme Fonksiyonları http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C3%A7%C4%B1k%20Kaynak%20Kodla%20Form%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20Ve%20Oturum%20Y%C3%B6netimi.pdf
7 Dizin ve metin işlemleri http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0nternet%20Programc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%203.pdf
8 tarih ve mail işlemleri http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0nternet%20Programc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%203.pdf
9 ara sınav
10 PHP de XML http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C3%A7%C4%B1k%20Kaynak%20Kodlu%20Haz%C4%B1r%20Web%20Sistemleri.pdf
11 object oriented programlama http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C3%A7%C4%B1k%20Kaynak%20Kodla%20Grafik%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20Ve%20Nesne%20Y%C3%B6nelimli%20Programlama.pdf
12 object oriented programlama http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C3%A7%C4%B1k%20Kaynak%20Kodla%20Grafik%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20Ve%20Nesne%20Y%C3%B6nelimli%20Programlama.pdf
13 Proje Değerlendirme ve Geri Dönütler http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C3%A7%C4%B1k%20Kaynak%20Kodlu%20Haz%C4%B1r%20Web%20Sistemleri.pdf
14 Proje Değerlendirme ve Geri Dönütler http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C3%A7%C4%B1k%20Kaynak%20Kodlu%20Haz%C4%B1r%20Web%20Sistemleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1149150 İlişkili Veri Tabanı kurma
2 1186740 Dinamik web siteleri ve veri tabanı yönetimi ve kullanımı
3 1204387 PHP dilinin genel yapısı ve özellikleri
4 1204936 Hazır bir paket program kullanarak dinamik web sitesi oluşturma
5 1183050 Temel işlemlerde PHP kodlaması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek