Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTÖ419 Okul Deneyimi 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Okulun yapısını, eğitim öğretim durumlarını, öğretim ortamlarını gözlemleyerek rapor haline getirmek ve öğretmenlik uygulmasına hazırlanmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçe BİLGİÇ DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YÖK. 1998; Fakülte-Okul İşbirliği, Ankara. Demirtaş, H., Güneş H. 2004; Okul Deneyimi I-II ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu, Anı Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
8 Rehberli Problem Çözümü 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
14 Gözlem 14 4 56
17 Alan Çalışması 14 2 28
24 Seminer 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma
2 Öğretmenin Okuldaki Bir Günü
3 Öğrencinin Okuldaki Bir Günü
4 Öğrencinin okuldaki bir günü
5 Öğretim Yöntemleri
6 Yan Branşınızda Öğretim Yöntemleri
7 Eğitimdeki yeni yönelimler ve değerler
8 Öğrencinin etkinlik ve çalışmalarının değerlendirilmesi
9 Soru Sormayı Gözlemleme
10 Okulda Araç-Gereç ve Yazılı Kaynaklar
11 Okul Müdürü ve Okul Kuralları
12 Mikro öğretim Teknikleri
13 Okul ve Toplum ilişkileri
14 Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1158955 Okulun işleyişine yön veren yasa/yönetmelik/yönergeleri, kuralları kavrayabilir
2 1162817 Sınıfı ve okulda istenilen gözlemleri yapabilir.
3 1176215 Öğretmenlerin okullarda ders dışı yürüttükleri faaliyetleri izleyebilir.
4 1172178 Derse hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerini inceleyebilir
5 1176822 Sınıfı ve okula ilişkin gözlemlerini raporlaştırabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek