Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTÖ402 Proje Geliştirme ve Yönetimi-II 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Araştırma problemi belirlemek, veri toplama teknikleri ile katılımcılardan veri toplama, analiz etme ve raporlaştırma

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Robert A. Day. (2000). How to write and publish a scientific paper?. Çeviri: Gülay Aşkar ALTAY. Ankara: TÜBİTAK. Tekindağ, F. C. (2005). Proje döngüsü yönetimi mantıksal çerçeve yaklaşımı. Ankara: STGP.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma önerisinin gözden geçirilmesi; konuyla ilgili alanyazının sistematik biçimde taranması; çalışmada kullanılacak örneklemin seçilmesi; veri toplama araçlarının geliştirilmesi; gerekli izin ve desteğin sağlanması; uygulama koşullarının düzenlenmesi; kapsamlı eylem planının hazırlanması; verilerin toplanması; uygun istatistiksel teknikleri kullanarak çözümlemelerin yapılması; elde edilen bulguların sunulması/yorumlanması; sonuçların özetlenmesi; yargılara ulaşılması; alanyazın bağlamında tartışma yapılması; yeni araştırma ve uygulama önerilerinin geliştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 20 1
41 Proje Sunma 1 80 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 16 16
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
7 Laboratuvar 13 1 13
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 40 40
23 Proje Sunma 1 2 2
36 Rapor 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği, işleniş ve kaynakların tanıtımı
2 PGY projesi için araştırma problemi oluşturma
3 Alanyazın kaynak tarama
4 Örneklem özelliklerini belirleme
5 Veri toplama aracı düzenleme
6 Veri toplama aracı düzenleme
7 Veri toplama ve veri analizi
8 Veri toplama ve veri analizi
9 Ara sınav
10 Veri toplama ve veri analizi
11 Veri toplama ve veri analizi
12 Sonuç ve tartışmanın oluşturulması
13 Raporlaştırma
14 Çalışmanın sunulması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58533 1159335 araştırma problemi belirleyebilir.
58534 1145945 konuyla ilgili alanyazını tarayabilir.
58535 1148894 veri toplama teknikleri ile veri toplayabilir.
58536 1163352 toplanan verileri analiz edebilir.
58537 1120332 araştırmanın aşamalarını rapor haline getirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.