Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTÖ406 Öğretmenlik Uygulaması 927001 4 8 9

Dersin Amacı

Öğretim programı kapsamında uygulama okulunda öğretmen denetiminde planlı öğretim faaliyetlerini gerçekleştimek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YÖK/Dünya Bankası, 1998; Fakülte-Okul İşbirliği. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmetöncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. Yigit, N. (Editör), 2006; Kuramdan Uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, Celepler Matbaacılık, Trabzon.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Haftada tam bir gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi İki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uyg. değerlendirilmesi ve paylaşılması). Belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 8 112
10 Tartışma 14 8 112

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygulama okulunda ders etkinliğine katılma
2 Uygulama okulunda ders etkinliğine katılma
3 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
4 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
5 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
6 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
7 ölçme değerlendirme uygulamaları gerçekleştirme
8 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
9 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
10 Ara Sınav
11 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
12 Uygulama okulunda ders etkinliğini planlama ve yürütme
13 ölçme değerlendirme uygulamaları gerçekleştirme
14 dersteki uygulamalar ile ilgili rapor hazırlama
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1143434 sınıf yönetimi etkiliğini geliştirebilir
2 1150998 bir dersi planlayıp yürütebilir
3 1125907 öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum geliştirebilir
4 1143940 öğretmenlik yeterlikleri açısından kendini ve diğer adayları eleştirebilir
5 1144807 Değerlendirme materyallerini hazırlayarak uygulayabilme
6 1141466 ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygulayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 4 4 4
2 5 5 5 5 4 5 4 5 4
3 4 5 5 5 4 4 4 5 4
4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek