Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ103 Genel Fizik Lab.-I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Fizik yasaları ve olayları ile ilgili teorik bilgilerin öğrenciler tarafından laboratuar ortamında deneysel olarak uygulanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Prof.Dr. Nazan Ocak İskeleli

Ön Koşul Dersleri

Yoktur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kalkan, H., Kalkan, S. ve Türk, C., Genel Fizik Laboratuarı I Föyü, Samsun, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yoktur

Dersin İçeriği

Sabit Süratli Hareket, Serbest Düşme, Kuvvet Çeşitleri ve Lami Teoremi, Yoğunluk Tayini ve Kaldırma Kuvveti, Katılarda ve Sıvılarda Sürtünme Kuvveti, Denge ve Moment, Makaralar, Eğik Düzlem ve İşin Korunumu, Potansiyel Enerjinin Kinetik Enerjiye Dönüşümü, Yayların Esneklik Sabitinin Hesaplanması ve Esneklik Potansiyel Enerjisi, İki Boyutlu Uzayda Momentumun Korunumu, Katı ve Sıvı basıncı, Basit Sarkaç.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deney gruplarının oluşturulması ve laboratuarda uyulacak kurallar
2 Kullanılacak malzemelerin tanıtılması
3 Newton’un hareket kanunları
4 Serbest düşme
5 Mekanik enerjinin korunumu
6 Basit sarkaç ve fiziksel sarkaç
7 Momentumun korunumu
8 Kalorimetre ve ısınma ısısı
9 Ara sınav
10 Şişe metodu ile yoğunluk tayini
11 Kırılma indisi
12 Merkezcil kuvvet
13 Eylemsizlik momenti
14 Tekrar (telafi) deneylerinin yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
6827 1438567 Laboratuarda kullanılan malzemeleri tanır ve kullanabilir.
8163 1361974 Laboratuar ortamında duyu organları ve deney araç gereçlerini kullanarak gözlem yapabilir ve elde ettiği sonuçları kullanabilir.
15118 1374207 Deney sonucunda elde edilen verileri derleyip işleyerek kaydeder ve raporlaştırır.
15671 1365145 Fiziğin temel yasalarını ve kavramlarını laboratuar ortamında uygulayabilir.
25228 1350757 Fiziksel olaylar ve yasalar hakkında gözlem ve deneye dayanarak açıklamalar yapabilir.
25557 1430656 Teorik ve deneysel sonuçları yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
6827 5 4 4 5 5 5 4 4
8163 5 4 4 5 5 5 4 4
15118 5 4 4 5 5 5 4 4
15671 5 4 4 5 5 5 4 4
25228 5 4 4 5 5 5 4 4
25557 5 4 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek