Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ105 Genel Kimya-I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Kimyanın temel konularında bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Dilek Çelikler

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Atkins, P., Jones, L. (1998). Temel Kimya. Çeviri Editörleri: Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., (Üçüncü Baskıdan çeviri). Ankara: Bilim yayıncılık [2] Chang, Raymond; Çev.Ed: Soydan, Bahattin; Aroğuz, Ayşe Zehra; Fen ve Mühendislik Bölümleri için Kimya,Beta Basım Yayım, İstanbul, 2000. [3] Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel; Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitabevi, Ankara, 2002. [4] Mortimer, C.E.(1993). Modern Üniversite Kimyası. Cilt 1-2. Çeviri Editörü: Altınata , T., (Üçüncü Baskıdan Çeviri). İstanbul: Çağlayan Basımevi [5] Petrucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G. (2005). Genel Kimya. Cilt 1 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık [6] Petrucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G.(2005). Genel Kimya. Cilt 2 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kimyanın temel konularına yönelik bilgi ve beceriler kazandırılması. Günlük yaşantımızdaki olayların kimya perspektifinden değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
9 Problem Çözümü 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 28 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyanın tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve kimyanın tarihsel gelişimine kısa bir bakış, bilimsel yöntem, anlamlı sayılar 1. Hafta.pptx
2 Madde ve maddenin özellikleri, maddenin sınıflandırılması 2. Hafta.pptx
3 Atom ve atomun elektron yapısı, atom çekirdeği, atom kuramları, elektron yapısı 3. Hafta.pptx
4 Periyodik çizelge, elementlerin sınıflandırılması, periyodik özellikleri 4. Hafta.pptx
5 Kimyasal bileşikler, bileşik çeşitleri ve formülleri 5 Hafta.pptx
6 Kimyasal tepkimeler, tanımı, çeşitleri
7 Asit-baz reaksiyonları
8 Yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları
9 Ara Sınav
10 Gazlar: İdeal gazlar, ideal olmayan gazlar
11 Kimyasal Bağlar: Temel kavramlar, bağ kuramları ve bağ çeşitleri
12 Kimyasal bileşiklerin oluşumu (hibritleşme, hibrit orbitalleri oluşumu ve molekül geometrisi),formülleri, çeşitleri ve özellikleri.
13 Kimyasal bileşiklerin oluşumu (hibritleşme, hibrit orbitalleri oluşumu ve molekül geometrisi),formülleri, çeşitleri ve özellikleri.
14 Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1448829 Kimyanın tanımı ve önemini açıklar, kimyanın yaşantımızdaki yerini ve önemini değerlendirir
2 1349798 Bilimsel yöntem ve anlamlı sayıları kullanır
3 1357799 Maddeyi sınıflandırır
4 1372000 Atom, atomu oluşturan parçacıklar ve atom kuramlarını açıklar
5 1355123 Periyodik çizelgeyi yorumlar
6 1351023 Kimyasal bileşikleri tanır ve formüle eder
7 1349752 Çeşitli kimyasal reaksiyonları örnekler
8 1373512 Gazlar konusundaki problemleri çözümler
9 1350374 Kimyasal bağları sınıflandırır, kimyasal bileşiklerin bağlarını tasarlar ve yorumlar
10 1379939 Entalpi, entropi, iç enerji gibi termokimyasal terimleri ilişkilendirir ve yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 3
2 5 4 4 3 3
3 5 4 4 3 3
4 5 4 4 3 3
5 5 4 4 3 3
6 5 4 4 3 3
7 5 4 4 3 3
8 5 4 4 3 3
9 5 4 4 3 3
10 5 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek