Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ107 Genel Kimya Lab.-I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Genel Kimya I dersinde görülen konulara uygun deneylerle öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Dilek Çelikler

Ön Koşul Dersleri

FBA 105 Genel Kimya I dersinin alınıyor/alınmış olması tavsiye edilir.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]Güneş, M.H., Çelikler, D., Demir, S.(2008). Fen bilgisi laboratuvar deneyleri. Güneş, T. (Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık [2] Özcan, M., (1998). Temel kimya laboratuvarı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi [3] Somer, G., Hasdemir, P. ve ark., (2001). Genel kimya deneyleri. Üçüncü Baskı. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü [4] Soydan, A.B., Koza, G., Tan, N., Tunca, Ü.(2003). Genel kimya laboratuvar kitabı. Üçüncü Baskı. İstanbul: Alfa Yayınları [5] Yılmaz, M., Karataş, İ. (2002). Genel Kimya Laboratuarı. Konya: Mimoza Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Genel Kimya I dersi kapsamındaki konuların uygulamalarının laboratuar ortamında yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 80 1
36 Rapor 10 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar güvenliğinin ve çalışma şartlarının tanıtımı 1. Hafta.pptx
2 Kimya laboratuvarında çalışma teknikleri, Güvenlik kuralları, kazalar ve önlemleri, kimyasal maddelerin ambalajları üzerindeki güvenlik işaretleri ve anlamları, Kimya laboratuvarında bulunması gereken laboratuvar malzemeleri ve kullanımları şekilleri, Kimyasal maddelerle çalışılırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve önemi, Cıva ile çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallar, civa zehirlenmesi ve belirtileri 2 Hafta.pptx
3 Madde ve maddenin özelliklerine yönelik deneyler 3. Hafta.pptx
4 Madde ve maddenin özelliklerine yönelik deneyler (Ayırma yöntemleri) 4 Hafta.pptx
5 Madde ve maddenin özelliklerine yönelik deneyler (Katı, sıvı ve gazın yoğunluğu) 5 Hafta.pptx
6 Çözelti hazırlamaya yönelik deneyler
7 Gaz yasalarına yönelik deneyler
8 Gaz yasalarına yönelik deneyler
9 Ara Sınav
10 Gaz yasalarına yönelik deneyler
11 Eşdeğer gram kütle tayini
12 Asit ve bazların özelliklerini açıklamaya yönelik deneyler
13 Yükseltgenme indirgenme reaksiyonları
14 Telafi deneyleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1361773 Kimya laboratuvarını tanır
2 1354799 Laboratuvarda çalışma kurallarını hatırlar ve uygular
3 1375805 Laboratuvarda güvenlik kurallarını hatırlar ve uygular
4 1348417 Kimya laboratuarında kullanılan araç-gereç, malzeme ve kimyasalları tanır
5 1377155 Laboratuvarda düzenek hazırlar
6 1376451 Madde ve maddenin özelliklerini açıklamaya yönelik deneylerler yapar ve sonuçlarını tartışır
7 1404530 Asit-baz reaksiyonlarını ait deneyler tasarlar ve sonuçları değerlendirir
8 1396310 Yükseltgenme-indirgenme reaksiyonlarının deneyini yapar
9 1412009 Gaz reaksiyonlarını hesaplar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 4
2 5 4 4 5 5 4
3 5 4 4 5 5 4
4 5 4 4 5 5 4
5 5 4 4 5 5 4
6 5 4 4 5 5 4
7 5 4 4 5 5 4
8 5 4 4 5 5 4
9 5 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek