Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler, eğitimin temel kavramlarını; bir bilim olarak eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, siyasi, yönetsel, tarihsel temellerini kavrayabileceklerdir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Dr. ibrahim GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Alkan, Cevat ve Fatma Hacıoğlu (1997). Öğretmenlik Uygulamaları. İstanbul: Alkım. *Ataman, Ayşegül ve Diğerleri (1997). Eğitim Bilime Giriş. Ankara: Gazi Kitapevi. *Başaran, İ. Ethem (1994). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara: B2. *Büyükkaragöz, S. ve diğerleri (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Konya: Mikro. *Çelikkaya, Hasan. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alfa Basımevi, 1999. *Degirmencioglu-Küçükahmet ve digerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım. *Demirel, Özcan ve Kamile Ün (1987). Eğitim Terimleri. Ankara. *Erden, Münire (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Kardeş Alkım. *Fidan, Nurettin ve Münire Erden (1999). Eğitime Giriş. Ankara: Meteksan. *Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım. *Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1997). Eğitim Bilime Giriş. Ankara: Gazi Kitabevi. *Özdemir, Servet ve H. İbrahim Yalın (1998). Her Yönüyle Öğretmenlik Mesleği. Birinci Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. *Şişman, Mehmet (1999). Öğretmenliğe Giriş. Birinci Basım, Ankara: Pegem A. *Ünal, Semra ve Sefer Ada (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi. *Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Eğitim Bilimine Giriş. (2010). Mehmet Durdu Karslı (Ed.) 3. Baskı. Ankara : Pegem Akademi Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

*Eğitimin temel kavramları *Eğitimin felsefi temelleri *Eğitimin sosyal temelleri *Eğitimin hukuki temelleri *Eğitimin psikolojik temelleri *Eğitimin ekonomik temelleri *Eğitimin yönetsel temelleri *Eğitimin tarihsel temelleri * Eğitimin siyasi temelleri *Eğitimin işlevleri *Öğretmenlik mesleğinin yeterlikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 16 2 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 30 3 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı: Kapsamı, gerekçesi, önemi, beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama.
2 Eğitimin temel kavramları
3 Eğitimin felsefi temelleri
4 Eğitimin toplumsal temelleri
5 Eğitimin hukuki temelleri
6 Eğitimin psikolojik temelleri
7 Eğitimin ekonomik temelleri
8 Eğitimin siyasi temelleri
9 Eğitimin yönetsel temelleri
10 Vize
11 Eğitimin tarihsel temelleri
12 Eğitimin işlevleri
13 Eğitim değişim ve yenileşme
14 Öğretmenlik mesleğinin özellikleri, yeterlikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1202610 Eğitimle ilgili temel kavramları bilir
2 1203275 Eğitimin belli başlı temellerini bilir.
3 1203462 Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini bilir
4 1205793 Eğitim araştırmalarında etik kavramları dikkate alır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3
2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2
3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2
4 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek