Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ102 Genel Fizik-II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilere elektrik ve manyetizma ile bilgilerin verilmesi ve geleceğin öğretmen adaylarının bu bilgileri günlük hayatla ilişkilendirmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Doç. Dr. Nazan OCAK İSKELELİ

Ön Koşul Dersleri

Yoktur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Serway, R. A. ve Beichner, R. J., Fen ve Mühendislik için Fizik-II, Çeviren Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, 2007 Temizyürek, K., (2005), Genel Fizik I-II, Atlas Yayın Dağıtım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yoktur

Dersin İçeriği

Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu, elektriklenme, Yalıtkanlar ve iletkenler, Coulomb yasası, kesikli ve sürekli yüklerin elektrik alanları. Gauss Yasası. Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel, potansiyel farkı, dielektrikler, sığaçlarda bağlanma ve enerji. Doğru Akım: Akım, güç kaynakları, emk, dirençler, enerji ve güç, doğru akım devreleri, ölçme araçlarının yapısı, elektrik kullanımı ve güvenlik. Manyetik Kuvvet ve Alan: Akım geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkileşmesi, Biot-Savart yasası, Değişik biçimli iletken akımlarının oluşturduğu alanlar, Hall olayı, maddenin manyetik özellikleri. Elektromanyetik İndüksiyon: Faraday indüksiyon yasası, lenz yasası, özindüksiyon, manyetik alan enerjisi, AC üreteçleri, elektrik motorları, transformatörler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu, elektriklenme, Yalıtkanlar ve iletkenler 1-elektrik-yuku-alani (1).ppt
2 Coulomb yasası, kesikli ve sürekli yüklerin elektrik alanları 1-elektrik-yuku-alani (1).ppt
3 Gauss Yasası 2-gauss-kanunu.ppt
4 Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel, potansiyel farkı 3-elektrik-potansiyel.ppt
5 Dielektrikler, sığaçlarda bağlanma ve enerji 3-elektrik-potansiyel 2.ppt
6 Doğru Akım: Akım, güç kaynakları, emk, dirençler, enerji ve güç, doğru akım devreleri, ölçme araçlarının yapısı, elektrik kullanımı ve güvenlik 4-sc4b1c49fa-ve-dielektrikler.ppt
7 Manyetik Kuvvet ve Alan: Akım geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkileşmesi 6-dogru-akc4b1m-devreleri.ppt
8 Ara Sınav Arasınav.docx
9 Biot-Savart yasası 7-manyetik-alan-ve-kuvvetler.ppt
10 Hall olayı, maddenin manyetik özellikleri 7-manyetik-alan-ve-kuvvetler.ppt
11 Faraday indüksiyon yasası 7-manyetik-alan-ve-kuvvetler.ppt
12 Lenz yasası 9-elektromanyetik-induksiyon.ppt
13 AC üreteçleri, elektrik motorları 9-elektromanyetik-induksiyon.ppt
14 Transformatörler 9-elektromanyetik-induksiyon.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1127090 Elektrik ve manyetizma ile ilgili ölçme ve birim sistemlerini tanır ve kullanabilir.
2 1133316 Elektrik Alanı ve Gauss eşitliklerini problemlere uygulayabilir.
3 1137196 Amper ve Faraday kanunlarıyla ilgili günlük hayattan örnekler verebilir.
4 1138841 Elektrik ve manyetizma yasaları ile ilgili bilgileri kavrar ve günlük hayat uygular.
5 1135862 Alternatif akım ile akım arasındaki farkları kavrar ve günlük hayattan örnekler verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 3 5 4
2 4 4 4 4 5 4 4 4
3 5 3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 4 4 4 4
5 4 3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek