Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ104 Genel Fizik Lab.-II 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Elektrik ve manyetizma ile ilgili teorik bilgilerin öğrenciler tarafından laboratuar ortamında deneysel olarak uygulanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Prof. Dr. Nazan Ocak İskeleli

Ön Koşul Dersleri

Yoktur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kalkan, H., Kalkan, S. ve Türk, C., Genel Fizik Laboratuarı II Föyü, Samsun, 2010. Azar, A. ve diğerleri, (2006), Genel Fizik, Lisans Yayıncılık Temizyürek, K., (2005), Genel Fizik I-II, Atlas Yayın Dağıtım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yoktur

Dersin İçeriği

Elektrostatik, OHM Kanunu, dirençlerin seri ve paralel bağlanması, bir iletkenin direncinin bağlı olduğu etkenler, kondansatörlerin seri ve paralel bağlanması, pillerin seri ve paralel bağlanması ile ampul parlaklığı arasındaki ilişki, Wheatson köprüsü ile direnç tayini ve potansiyel fark, Kirchoff devreleri, potansiyometre, üzerinden akım geçen telin oluşturduğu manyetik alan, transformatörler, alternatif akım elde etme ve elektromanyetik indüksiyon, elektrik motoru, zil ve radyo.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deney gruplarının oluşturulması ve laboratuarda uyulacak kurallar
2 Kullanılacak malzemelerin tanıtılması
3 Ohm Kanunu
4 Grafik metodu ile elektromotor kuvveti ve direnç ölçümü
5 Kondansatörün bir direnç üzerinden dolup boşalması
6 Kirchhoff kanunu
7 Kalorinin mekanik eşdeğerinin ölçülmesi
8 Ara sınav
9 Alternatif Akım Frekansının Ölçülmesi
10 Transformatör
11 Bir Mıknatısın Ekseni Boyunca Manyetik Alanın İncelenmesi
12 Akım Geçen Doğrusal Telden Geçen Akımın Manyetik Alanı
13 Akım Geçen Bir Tel Halkanın Merkezindeki Manyetik Alan
14 Tekrar (telafi) deneylerinin yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8492 1362820 Deney sonucunda elde edilen verileri derleyip işleyerek kaydeder ve raporlaştırır.
15289 1354248 Elektrik ve manyetizma ile ilgili temel bilgileri laboratuar ortamında yapılan deneylerle değerlendirir ve günlük hayatla karşılaştırabilir.
15673 1366993 Teorik ve deneysel sonuçları yorumlayabilir.
17170 1366904 Bir elektrik devresi kurar ve gerekli ölçümleri yapabilir.
20277 1363998 Fiziksel olaylar ve yasalar hakkında gözlem ve deneye dayanarak açıklamalar yapabilir.
25235 1369441 Laboratuar ortamında duyu organları ve deney araç gereçlerini kullanarak gözlem yapabilir ve elde ettiği sonuçları kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
8492 5 4 4 5 4 4 4 4
15289 5 4 4 5 4 4 4 4
15673 5 4 4 5 4 4 4 4
17170 5 4 4 5 4 4 4 4
20277 5 4 4 5 4 4 4 4
25235 5 4 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek