Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ108 Genel Kimya Lab.-II 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Genel Kimya II dersinde görülen konulara uygun deneylerle öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Dilek Çelikler

Ön Koşul Dersleri

FBA 106 Genel Kimya II dersinin alınıyor/alınmış olması tavsiye edilir

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]Güneş, M.H., Çelikler, D., Demir, S.(2008). Fen bilgisi laboratuvar deneyleri. Güneş, T. (Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık [2] Özcan, M., (1998). Temel kimya laboratuvarı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi [3] Somer, G., Hasdemir, P. ve ark., (2001). Genel Kimya Deneyleri. Üçüncü Baskı. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü [4] Soydan, A.B., Koza, G., Tan, N., Tunca, Ü.(2003). Genel kimya laboratuvar kitabı. Üçüncü Baskı. İstanbul: Alfa Yayınları [5] Yılmaz, M., Karataş, İ. (2002). Genel Kimya Laboratuarı. Konya: Mimoza Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Genel Kimya II dersi kapsamındaki konuların uygulamalarının laboratuar ortamında yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 80 1
36 Rapor 10 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar güvenliğinin ve çalışma şartlarının tanıtımı 1. Hafta.pptx
2 Kimya laboratuvarında çalışma teknikleri, Güvenlik kuralları, kazalar ve önlemleri, kimyasal maddelerin ambalajları üzerindeki güvenlik işaretleri ve anlamları, Kimya laboratuvarında bulunması gereken laboratuvar malzemeleri ve kullanımları şekilleri, Kimyasal maddelerle çalışılırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve önemi 2 Hafta.pptx
3 Donma noktası alçalmasının incelenmesi 3. Hafta.pptx
4 Derişimin tepkime hızına etkisi 4 Hafta.pptx
5 Sıcaklığın tepkime hızına etkisi 5 Hafta.pptx
6 Eşdeğer ağırlığın belirlenmesi
7 Kimyasal dengenin incelenmesi
8 Çözünürlük ve saflaştırmanin incelenmesi
9 Ara Sınav
10 Asidik ve bazik ortamda indikatörlerin renkleri
11 Asit-baz tepkimeleri
12 Tuzların hidrolizi
13 Asit-baz titrasyonu ve sirkede asetik asit tayini
14 Telafi deneyleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1357064 Kimya laboratuvarını tanır
2 1364295 Laboratuvarda çalışma kurallarını hatırlar ve uygular
3 1347659 Laboratuvarda güvenlik kurallarını hatırlar ve uygular
4 1356652 Kimya laboratuvarında kullanılan araç-gereç, malzeme ve kimyasalları tanır
5 1352335 Laboratuvarda düzenek kurar
6 1355875 Donma noktası alçalmasını açıklar ve yorumlar
7 1357275 Kimyasal reaksiyonların kinetiğini açıklar ve yorumlar
8 1436721 Eşdeğer ağırlık tayininin bulunuşunu deneysel olarak sorgular
9 1355470 Kimyasal dengeye etki eden faktörleri açıklar ve ilişkilendirir
10 1387600 Çözünürlük kavramını açıklar ve deneysel olarak yorumlar
11 1365445 Asit ve baz kavramlarını karşılaştırır ve asit-baz reaksiyonlarına yönelik deneyler tasarlar
12 1373351 Tuzların hidrolizini açıklar
13 1365172 Titrasyon kavramını açıklar ve deneysel olarak yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 3
2 5 4 4 5 5 3
3 5 4 4 5 5 3
4 5 4 4 4 5 3
5 5 4 4 5 5 3
6 5 4 4 5 5 3
7 5 4 4 5 5 3
8 5 4 4 5 5 3
9 5 4 4 5 5 3
10 5 4 4 5 5 3
11 5 4 4 5 5 3
12 5 4 4 5 5 3
13 5 4 4 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek