Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ201 Genel Biyoloji-I 927001 2 3 8

Dersin Amacı

Canlılığın ne olduğunun anlaşılmasını sağlamak, hücre, hücrenin yapısı ve hücrede meydana gelen olayları incelemek, canlılar ve çevreleri arasındaki etkileşimi ile canlıların çeşitliliğini incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr. Oktay GÜNEŞ

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Güneş, T. (2010). Genel Biyoloji, Ankara: Anı Yayıncılık. 2. Keton, W. ve Gould, J. (1999). Genel Biyoloji, Ankara: Palme Yayıncılık. 3. Kadıoğlu, A., Demirbağ, Z. ve Şahin, B. (2005). Temel Biyoloji, Trabzon: Ra Kitabevi. 4. Kesercioğlu, T. (Editör), Balım, A. G., Yenice, N. ve Oluk, S. (2003). Canlılar Bilimi, T. Kesercioğlu (Editör), Ankara: Anı Yayıncılık. 5. Kiziroğlu, İ. (1994). Genel Biyoloji, Ankara: Desen Ofset A. Ş.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Biyolojinin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve biyolojinin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Biyolojinin önemli dalları. Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması: Canlı ve cansız yapılar. Canlılar bilimi: Virüsler, bakteriler (Archae ve gerçek bakteriler), ökaryotlar (protistalar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar), tür kavramı ve taksonomik yapılar, virüsler, moneralar, protistalar, mantarlar, bitkilerin yapısı ve özellikleri. Canlılığın temel birimi: Hücre, hücrenin yapısı ve işlevi. Hücre zarı, sitoplazma ve organeller. Çekirdek. Hücre bölünmesi: Mitoz bölünme, mayoz bölünme ve kontrolsüz hücre bölünmesi. Dokular: Bitkisel dokular; bölünür doku, değişmez doku. Bitkisel organlar ve yapıları: Vegetatif organlar, generatif organlar. Çiçeksiz ve çiçekli bitkilerde üreme, döllenme ve gelişme. Hayvanların sınıflandırılması: Hayvanları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırma, bu özelliklerinden kaynaklanan yaşam biçimleri (beslenmeleri, doğadaki yerleri gibi).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojinin tanımı ve alanları
2 Canlı ve cansız yapılar
3 Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması
4 Tür kavramı ve taksonomik yapılar
5 Virüsler, moneralar, protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar
6 Bitki ve hayvanların ayırt edici özellikleri
7 Hücre, hücrenin yapısı ve organeller
8 Hücre bölünmesi (mayoz ve mitoz bölünme)
9 Ara sınav
10 Dokular, bitkisel ve hayvansal dokular
11 Bitkisel organlar ve yapıları
12 Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerde üreme, döllenme ve gelişme
13 Hayvanların sınıflandırılması
14 Hayvanlarda yaşam biçimleri, beslenme ve doğadaki yerleri
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1348304 Biyolojinin tarihsel gelişimini kavrar.
2 1373076 Bölünme ve çoğalmanın özelliklerini kavrar.
3 1440877 Hayvanları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırabilir.
4 1440898 Hücrelerin yapısını, doku ve organları bilir ve ilişkilendirir.
5 1440901 Canlıların sınıflandırılmasını yapar, tüm yapılarını ve görevlerini açıklar, ilişkilendirir.
6 1440908 Canlı yapıların özelliklerini ayırt eder ve biyolojik olarak tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme