Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ203 Genel Biyoloji Lab.-I 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Temel laboratuar tekniklerini kavrama, mikroskobu kullanabilme, bitkisel ve hayvansal preparat hazırlayabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr. Oktay GÜNEŞ

Ön Koşul Dersleri

Genel Biyoloji I dersini almış olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Güneş, T., Güneş, M. H., Çelikler, D. ve Demir, S. (2006) Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri, T. Güneş (Editör), Ankara: Anı Yayıncılık. 2. Ateş, A. ve Dikmenli, M. (2003). Hücre Biyolojisi Uygulama Kitabı, Ders notları, Konya. 3. Afyon, A. (2005). Biyoloji Laboratuvar Uygulamaları, A. Afyon (Editör), Konya.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel laboratuar kullanım teknikleri. Laboratuar güvenlik önlemleri. Mikroskobun tanıtılması, kullanımı, Hücre yapısının incelenmesi. bitki ve hayvan hücresi incelenmesi, karşılaştırılması. Hücre bölünmesi ve safhalarının incelenmesi. Mayoz ve mitoz bölünmeHayvansal dokuların incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 10 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar teknikleri ve laboratuvar güvenliği
2 Mikroskobun tanıtımı ve kullanılması, Soğan zarı hücresi ve dil epitel hücrelerinin incelenmesi
3 Bir hücreli kültürünün hazırlanması
4 Bir hücrelilerin incelenmesi
5 Bir hücrelilerin incelenmesi
6 Yağ ve protein tayini
7 Şeker ve nişasta tayini
8 Geçitler (hücre çeperinde)
9 Ara sınav
10 Ozmos ve difüzyon deneyleri
11 Rotasyon ve sirkülasyon hareketi
12 Plazmoliz, deplazmoliz
13 Plastidler, kristaller
14 Mitoz ve mayoz bölünme
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1397659 Laboratuvarda çalışma esaslarını kavrayacak ve uygulayabilecek
2 1381981 Canlı hücrelerde geçen olayları gözlemleyecek
3 1385365 Üreme ve çoğalmanın esaslarını kavrayacak
4 1387481 Üreme ve çoğalmanın esaslarını kavrayacak
5 1389567 Bilimsel süreç becerilerini kullanarak karşılaştığı problemlere çözüm yolu bulabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme