Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ205 Genel Fizik-III 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Titreşim hareketi, Mekanik dalgalar ve özellikleri, ses dalgası ve özelliklerin, üst üste binme ilkesi ve özelliklerini, ışığın doğası ve geometrik optik kanunlarının tanıtılması, , optik araçların tanıtılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mualla BOLAT

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bueche, F. J. ve Jerde, D. A. Fizik İlkeleri 1, K. Çolakoğlu (çev.), Anakra: Palme Yayıncılık. 2. Raymond, A., Serway, R. ve Beicher, J. Fen ve Mühendislik için Fizik, K. Çolakoğlu (çev.), Ankara: Palme Yayıncılık. 3. MEB, T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009a). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (4-5. sınıflar), Ankara; MEB Yayınları. 4. MEB, T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009b). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6-7-8. sınıflar), Ankara: MEB Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Titreşim hareketi, mekanik dalgalar, mekanik dalgaların özellikleri, Ses dalgası ve özellikleri, ışık ve özellikleri, yansıma ve kırılma kanunları, geometrik optiğin uygulamalrı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 17 17
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Termodinamik, ısı ve sıcaklık ve maddenin ısısal özellikleri
2 Termodinamik yasaları, tersinir ve tersinmez olaylar, verim ve entropi
3 Geometrik optik, ışığın yapısı, hızı ve kaynakları
4 Yansıma ve aynalar, kırılma ve mercekler
5 Dalga optiği, girişim, ince filmler, kırınım, çözünürlük, kutuplanma
6 Optik araçlar, büyüteç, mikroskop, projeksiyon, dürbün
7 Dalga hareketi, kinematiği, dinamiği, enerjisi, yansıma, kırılma ve girişim
8 Ses dalgaları, duran dalgalar, rezonans, ses şiddeti, dopler olayı
9 Ara sınav
10 AC devreleri, RL,RC ve RLC devrelerinde direnç, akım, faz farkı, rezonans hali, radyo vericisi ve alıcısı
11 Elektromanyetik dalgalar, elektrik ve manyetik alan salınımı,
12 Dipol antende oluşan elektromanyetik dalgalar, elektromanyetik dalgaların spektrumu, enerjisi ve momentumu
13 Çekirdek fiziği, bağlanma enerjisi
14 Doğal ve yapay radyoaktiflik
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1132882 Termodinamik yasalarını kavrayıp açıklayabilecek
2 1152395 Dalga optiğinde girişim ve kırınımı açıklayabilecek
3 1160905 Optik araçları tanıyıp çalışma prensiplerini açıklayabilecek
4 1161088 Dalga kinematiğini açıklayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4
2 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4
3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek