Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ207 Genel Fizik Lab.-III 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Bilimsel süreç becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünme metodunun geliştirilmesine fırsat sağlamak. Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi için uygun ortamı oluşturmak. Anlamlı öğrenmeyi sağlamak amacıyla teorik bilgilerin desteklenmesini sağlamak. Fen Dersine karşı olumlu tutum ve anlayışların oluşmasını ve bunların korunmasını sağlamak. Mekanik dalga olan ses ve özellikleri ile ilgili deneyler tasarlama, elektromanyetik dalga olan ışık ile ilgili kavramlarda deneyler tasarlama ve uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programlarındaki IV., V, VI, VII, VIII. Sınıf kitaplarındaki bu konularla ilgili programları incelemek ve bu konularla ilgili deneyler yapmak, deney tasarlama , Ayrıca, öğrencide özgüven ve iletişim becerilerini geliştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mualla BOLAT

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bahar, M. ve diğerleri (2008). Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları I-II, Ankara: Pegem Akademi. 2. Aydoğdu, M. (2005), Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları, Ankara: Pegem Yayıncılık. 3. Temizyürek, K. (2003). Fen Öğretimi ve Uygulamaları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2003. 4. Güler, H., Saraydın, D. ve Ulusoy, U. (1999). Genel Kimya Laboratuvarı, Ankara: Hatipoğlu Basım ve Yayım.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilimsel süreç becerileri, bilimsel düşünme metodunun geliştirilme. Problem çözme becerilerinin geliştirilme . Anlamlı öğrenmeyi sağlamak amacıyla teorik bilgilerin desteklenmesi . Mekanik dalga olan ses ve özellikleri ile ilgili deneyler tasarlama, elektromanyetik dalga olan ışık ile ilgili kavramlarda deneyler tasarlama ve uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programlarındaki IV., V, VI, VII, VIII. Sınıf kitaplarındaki bu konularla ilgili programları incelemek ve bu konularla ilgili deneyler yapmak, deney tasarlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
7 Laboratuvar 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalorinin mekanik eşdeğeri, boyca genleşme katsayısının tayini ve katıların ısı iletkenliği x
2 Kalorinin mekanik eşdeğeri, boyca genleşme katsayısının tay ini ve katıların ısı iletkenliği x
3 Yansıma kanunları ve düzlem aynada görüntünün özellikleri x
4 Yansıma kanunları ve düzlem aynada görüntünün özellikleri x
5 Çukur ve tümsek aynada ışın çizimleri ve görüntünün özellikleri x
6 İnce ve kalın kenarlı merceklerde ışın çizimleri ve görüntü oluşumu x
7 İnce ve kalın kenarlı merceklerde ışın çizimleri ve görüntü oluşumu x
8 Işığın ortam değiştirirken izlediği yollar ve ışık prizması, çift yarıkta girişim x
9 Ara sınav
10 Rezonans, su dalgalarının girişimi ve Doppler olayı x
11 Rezonans, su dalgalarının girişimi ve Doppler olayı x
12 sesin yayılması, ses dalgalarının oluşumu ve yayılması x
13 Sesin soğurulması, sesin yansıması ve yankı oluşumu x
14 Sesin soğurulması, sesin yansıması ve yankı oluşumu x
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1354177 Kalorimetre kabını tanıyacak ve bunu kullanarak ısının mekanik eşdeğerini hesaplayabilecek
2 1383702 Çeşitli maddelerin boyca uzama katsayılarını deneysel olarak hesaplayabilecek
3 1390693 Aynalarda yansıma kurallarını anlayacak ve görüntüleri oluşturabilecek
4 1404250 İnce ve kalın kenarlı merceklerde ışığın davranışını deneylerle gösterebilecek
5 1380773 Doppler olayını deneylerle ispatlayabilecek
6 1384547 Sesin oluşumu ve yayılmasını deneylerle gösterebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5
4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
6 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek