Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ209 Genel Kimya-III (Analitik Kimya) 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Nicel ve nitel analize yönelik laboratuvar çalışması gerektiren tüm bölümler için temel ders niteliğindedir. Öğrencinin kullanacağı ana bilgilerin verilmesi ve bunların kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ana hedeftir. Öğrenciye temel analitik kimya kavramlarını öğretmek,analitik ve sistematik düşünme formasyonu kazandırmak, klasik analiz yöntemlerinin temellerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Soner ERGÜL

Ön Koşul Dersleri

Genel Kimya

Önerilen Diğer Hususlar

Genel Kimya

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Skoog, D. A., West, D. M., Holler, F. J. ve Crouch, S. (2004). Analitik Kimya Temel İlkeler, E. Kılıç ve H. Yılmaz (çev.), (8. Baskı), Ankara: Bilim Yayıncılık. 2. Harris, D.C. ve W.H. Freeman, W. H. (1982). Analitik Kimya, G. Somer (çev.), Ankara: Gazi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Analitik kimya nitel ve nicel analiz konularını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analitik kimyada temel kavramlar
2 Örnek alma teknikleri
3 Kimyasal analizde hatalar ve verilerin hesaplanması
4 Kimyasal analizde hatalar ve verilerin hesaplanması
5 Kimyasal analizde hatalar ve verilerin hesaplanması
6 Sulu çözelti kimyası
7 Sulu çözelti kimyası
8 İyonik dengelere elektrolitlerin etkisi
9 Ara sınav
10 Denge hesaplamalarının karmaşık dengelere uygulanması
11 Denge hesaplamalarının karmaşık dengelere uygulanması
12 Denge hesaplamalarının karmaşık dengelere uygulanması
13 Nötralleşme titrasyonlarının teorisi
14 Nötralleşme titrasyonlarının teorisi
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1186142 Maddelerin yapılarını ve bileşenlerini öğrenecekler
2 1195079 Yapısı bilinmeyen maddelerin yapısını tayin etmeyi öğrenecek ve uygulayacaklar
3 1170181 Kimyasal işlem basamaklarını öğrenecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme