Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ204 Genel Biyoloji Lab.-II 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri laboratuar ortamında incelemeleri ve bazı uygulamaları kendileri yaparak somutlaştırmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr. Oktay GÜNEŞ

Ön Koşul Dersleri

Genel Biyoloji II dersini almış olması önerilir

Önerilen Diğer Hususlar

1.Güneş, T., Güneş, M.H., Çelikler, D.,Demir, S.(2006) Fen Bilgisi Laboratuar Deneyleri, Anı yayınları, Ankara

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Güneş, T., Güneş, M. H., Çelikler, D. ve Demir, S. (2006). Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri, Ankara: Anı Yayınları. 2. Ateş, A. ve Dikmenli, M. (2003). Hücre Biyolojisi Uygulama Kitabı, Ders Notları, Konya. 3. Afyon, A. (2005). Biyoloji Laboratuvar Uygulamaları, Konya.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki doku ve organlarının incelenmesi, bitkisel dokuların incelenmesi. Bitkiden kesit alma çeşitlerinin gösterilmesi. Canlıların laboratuar ortamında yetiştirilmesi. Canlılarda solunum olayının gözlenmesi, kan gruplarının tespiti. Besinlerde karbonhidrat, yağ ve proteinlerin tespiti.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 10 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kesit alma çeşitlerinin gösterilmesi.
2 Kristallerin ve organik maddelerin incelenmesi (Nişasta taneleri, protein-alevron, yağ)
3 Lentisel ve stoma çeşitlerinin incelenmesi.
4 Parankima dokusunun incelenmesi.
5 Basit, salgı ve koruyucu tüy çeşitlerinin incelenmesi.
6 İletim dokunun incelenmesi.
7 Destek dokunun incelenmesi
8 Bitkilerde su alınımı ve iletiminin incelenmesi
9 Ara sınav
10 Çiçeğin yapısının incelenmesi.
11 Kök, gövde ve yaprak yapısının incelenmesi.
12 Fotosentez deneyi
13 Solunum deneyi
14 Kurbağa diseksiyonu.
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1388690 Teorik ve deneysel sonuçları yorumlayabilir.
2 1394191 Elde ettiği biyoloji bilgilerini günlük yaşamı ile bağdaştırabilir.
3 1399875 Sistemin yapısal özelliklerini öğrenir.
4 1376227 Deney sonucunda elde edilen verileri derleyip kaydeder ve raporlaştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme