Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ206 Modern Fiziğe Giriş 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Klasik fizik ve modern fiziğin olaylara yaklaşımı arasındaki farklılıkları kavratmak ve bilimsel tarih sürecinde modern fizikle açıklama bulan olaylar hakkında bilgi sahibi edindirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nazan OCAK İSKELELİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Serway, R. A. (2007). Fen ve Mühendislik için Fizik Modern Fizik İlaveli 3, K. Çolakoğlu (çev.) Ankara: Palme Yayıncılık, Ankara. 2. Özdoğan, T., Kara, M., Gümüş, S. ve Orbay, M. (2009). Modern Fiziğe Giriş, Ankara: Pegem Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Göreliliğin ilkeleri, Michelson Morley deneyi, Einstein'ın görelilik ilkesi, zaman ve uzunlukların göreliliği, Lorentz dönüşüm denklemleri, göreli momentum, göreli enerji, siyah cisim ışıması, fotoelektrik olay, compton saçılması, atom spektrumları , Bohr Atom modeli, çift yarık deneyi, dalga-parçacık ikilemi, de Broglie Dalgaları, belirsizlik ilkesi, kutudaki parçacık, Schrödinger Denklemi, bir engelde tünelleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göreliliğin ilkeleri, Michelson Morley deneyi
2 Einstein'ın görelilik ilkesi, eş zamanlılık
3 Zamanın göreliliği, uzunlukların Göreliliği
4 Lorentz Dönüşüm Denklemleri, Lorentz Hız Dönüşümleri
5 Göreli momentum, göreli enerji
6 Siyah cisim ışıması
7 Fotoelektrik olay
8 Compton saçılması
9 Ara sınav
10 Atom spektrumları ve Bohr Atom Modeli
11 Fotonlar ve elektromanyetik dalgalar, parçacıkların dalga özelliği
12 Çift yarık deneyi, de Broglie Dalgaları
13 Belirsizlik İlkesi, kutudaki parçacık
14 Schrödinger Denklemi, bir engelde tünelleme
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1399816 Kuantum ve kuantum mekaniği ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1400558 Modern fizikteki temel fikirleri ve deneyleri tanımlar.
3 1377715 Özel görelilikle ilgili zaman genleşmesi, eşzamanlılık, ikizler paradoksu, uzunluk kısalması ve kütle enerji dönüşümü hakkında bilgi sahibi olur.
4 1382492 Işığın tanecikli yapısı ile dalga özelliğini karşılaştırır ve aralarındaki farkları kavrar.
5 1382338 20yy'da fizik alanında çalışma yapmış bilim insanlarını tanır ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 3 4 3
2 4 4 3 4 3 3 4 3
3 4 4 3 4 3 3 4 3
4 4 4 3 4 3 3 4 3
5 4 4 3 4 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek