Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ208 Genel Kimya-IV (Organik Kimya) 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Tüm canlı organizmaların ve teknolojik ürünlerin temel bileşenini oluşturan karbon bileşikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Dilek ÇELİKLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Atkins, C. R. ve Carey, F. A. (1999). Organik Kimya, G. Okay ve Y. Yıldırır (çev.), Ankara: Bilim Kitabevi. 2. Alkins, P. ve Jones, L. (1998). Temel Kimya, E. Kılıç, F. Köseoğlu, ve H. Yılmaz, H. (çev), Ankara: Bilim Yayıncılık. 3. Fessenden, R. J., Fessenden, J. S. ve Logue, M. W. (2001). Organik Kimya, T. Uuyar (çev.), Ankara: Güneş Kitapevi 4. Tüzün, C. (1996), Organik Kimya, Ankara, Palme Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Organik kimyaya giriş, Organik kimyada temel kavramlar, Organik moleküller, Alkanlar, Alkenler, Alkinler, Aromatik bileşikler, Aldehitler ve Ketonlar, Karboksilli asitler, Aminler, Amitler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
9 Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik kimyanın tarihçesi, gelişimi ve organik kimyada temel kavramlar Genel Kimya IV (Organik Kimya) Ders Notları.doc
2 Karbon atomunda bağlanma ve melezleşme türleri
3 Organik bileşiklerin sınıflandırılması ve özellikleri
4 Alkanların adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları
5 Alkenlerin adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları
6 Halkalı alifatik hidrokarbonların adlandırılması ve özellikleri
7 Alkinlerin adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları
8 Alkinlerin adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları
9 Ara Sınav
10 Alkollerin adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları
11 Aldehit ve ketonların adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları
12 Karboksilik asitlerin adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları
13 Esterlerin adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları Amin ve amitlerin adlandırılması
14 Aromatik Hidrokarbonların adlandırılması, özellikleri ve reaksiyonları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1440634 Organik kimyanın tarihçesi ve gelişimini açıklar
2 1347522 Organik kimyada ki temel kavramları tanımlar
3 1437211 Karbon atomunda bağlanma ve melezleşme türlerini belirler
4 1360363 Organik bileşiklerin sınıflandırılmasını ve özelliklerini açıklar
5 1379815 Organik bileşikleri adlandırır
6 1359998 Organik bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler ve ayırt eder
7 1392490 Organik bileşiklerin reaksiyonlarını formüle eder ve örnekler
8 1448841 Organik bileşiklerin canlılar için önemini sorgular ve değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3
2 4 4 3 3
3 4 4 3 3
4 4 4 3 3
5 4 4 3 3
6 4 4 3 3
7 4 4 3 3
8 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek