Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ212 Fen ve Teknoloji Programı ve Planlama 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Program geliştirme çalışmaları ve ideal bir fen ve teknoloji dersi programının gerektirdiği standartlar hakkında değerlendirme düzeyinde bilgi ve beceri edindirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa ERGUN

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Demirer, Ö. (2005). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı, 9. Baskı, Ankara: PegemA Yayıncılık. 2. Sönmez, V. (2005). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, 12. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık. 3. Erginer, E. (2004). Öğretimi Planlama Uygulama ve Değerlendirme, 2. Baskı, Ankara: PegemA Yayıncılık. 4. Atılgan, H. ve diğerleri (2006). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: Anı Yayıncılık. 5. Tan, Ş. (2005). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, 9. Baskı, Ankara: PegemA Yayıncılık. 6. MEB (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları. 7. Çepni, S. (2009). Fen ve Teknoloji Programı İlköğretim 1. ve 2. Kademe Öğretmen El Kitabı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Program geliştirmede temel kavramlar, Program geliştirmenin kuramsal temelleri: tarihi temeller, felsefi temeller.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş FBAE207-1.ppt
2 Program geliştirmede temel kavramlar
3 Program geliştirmenin kuramsal temelleri: tarihi temeller, felsefi temeller
4 Program geliştirmenin psikolojik temelleri: Davranışçı kuramlar, bilişsel alan kuramları Program geliştirmenin toplumsal temelleri
5 Program geliştirmede temel yaklaşımlar
6 Program geliştirme süreci, program geliştirmenin program düzenleme ile farkı
7 Program geliştirmede yeni yönelimler
8 İlköğretim fen bilimleri öğretim programının gelişimi ve bileşenleri Fen öğretiminde planlama, ders programı
9 Ara sınav
10 Öğretim etkinliklerinin planlanması; ders, günlük ve ünitelendirilmiş yıllık planların incelenmesi ve hazırlanması
11 Genel öğretim ilkeleri, yöntemleri ve teknikleri.
12 Genel öğretim ilkeleri, yöntemleri ve teknikleri
13 Öğretim yöntem ve tekniklerine uygun etkinlik tasarlanması ve hazırlanması
14 4. – 8. sınıflarda uygulanan Fen Bilimleri Öğretim Programının incelenmesi: yapı, vizyon, içerik, değerlendirme
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1440867 Fen öğretiminde öğretim etkinlikleri planlar, ders planı ve günlük plan yapar
2 1371346 Program geliştirme ile ilgili temel kavramları kavrar
3 1437501 Fen ve teknoloji programını değerlendirir.
4 1365481 Öğretim ilke ve yöntemlerini bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3
4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek