Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ301 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Temel düzeyde anatomik ve fizyolojik olarak insan vücudunu tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Elif Omca Çobanoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hatipoğlu T. ve Hatipoğlu, G. (2008). Yüksekokullar Anatomi Ders Kitabı. Ankara: Selvi Yayınevi. Solomon P. (1997).İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş.İstanbul:Birol Basın Yayın ve Dağıtım LTD.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İnsanın vücudunu tanıması. Anatomiye giriş, hücre fizyolojisi, dokular, dolaşım sistemi, solunum sistemi, beslenme ve metabolizma, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, üreme sistemi, hareket sistemi (iskelet ve kaslar), endokrin sistem, sinir sistemi ve duyu organları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
17 Alan Çalışması 3 6 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anatomi ve fizyolojinin tanımı, vücut bölümleri ve düzlemler. İnsan vücudu ile tanışma. Doc - 14.01.2020 - 16-10.pdf
Doc - 14.01.2020 - 16-11.pdf
Doc - 14.01.2020 - 16-05.pdf
Doc - 14.01.2020 - 16-16.pdf
Doc - 14.01.2020 - 16-07.pdf
Doc - 14.01.2020 - 16-18.pdf
Doc - 14.01.2020 - 16-19.pdf
Doc - 14.01.2020 - 16-17.pdf
Doc - 14.01.2020 - 16-15.pdf
Doc - 14.01.2020 - 16-09.pdf
2 Hareket sistemi (Kemik ve iskelet) İlgili kitabın 1.docx
3 Eklemler ve kaslar İlgili kitabın 1.docx
4 Kan ve vücut sıvıları İlgili kitabın 1.docx
5 Dolaşım sistemi İlgili kitabın 1.docx
6 Dolaşım sistemi İlgili kitabın 1.docx
7 Solunum sistemi İlgili kitabın 1.docx
8 Sindirim sistemi İlgili kitabın 1.docx
9 Vize
10 Boşaltım sistemi İlgili kitabın 1.docx
11 Üreme Sistemi İlgili kitabın 1.docx
12 Endokrin sistem İlgili kitabın 1.docx
13 Sinir sistemi İlgili kitabın 1.docx
14 Duyu organları İlgili kitabın 1.docx
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1355394 İnsan vücudunda bulunan sistemlerin sağlığı hakkında bilgi sahibi olur.
2 1363595 İnsan vücudunda bulunan sistemlerdeki hastalıklar hakkında fikir sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme