Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ303 Fizikte Özel Konular 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Modern fizik ile ilgili temel kavramları vermek, fiziğin teknolojik uygulamalarını tanıtmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nazan Ocak İskeleli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Bilim ve teknoloji-1 Fizikte Özel Konular Editör: Mehmet Fatih Taşar (Pegem Akademi) 2- Modern Fiziğe Giriş (Pegem Akademi) 3- Fen ve Mühendislik için Fizik 1 ,2,3 ; Raymond A. Serway, Robert J. Beicher; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu (Palme Yayıncılık)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dersin tanıtımı ve temel birimler, X ışınları,elde edilişi, X ışınlarının kullanım alanları, Lazer, elde edilişi, Lazerin uygulama alanları, Fiziksel sensörlerin tanıtımı ve çalışma prensipleri, Yarı iletken malzemeler ve uygulama alanları,Nanoteknoloji ve uygulama alanları Süperiletken malzemeler ve uygulama alanları,Görüntüleme teknikleri,Değerlendirme ve kapanış.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve temel birimler
2 X ışınları,elde edilişi
3 X ışınlarının kullanım alanları
4 Lazer, elde edilişi
5 Lazerin uygulama alanları
6 Fiziksel sensörlerin tanıtımı ve çalışma prensipleri
7 Fiziksel sensörlerin tanıtımı ve çalışma prensipleri
8 Yarı iletken malzemeler ve uygulama alanları
9 Ara sınav
10 Nanoteknoloji ve uygulama alanları
11 Süperiletken malzemeler ve uygulama alanları
12 Görüntüleme teknikleri
13 Görüntüleme teknikleri
14 Değerlendirme ve kapanış
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1220441 Yarı iletkenlerin çalışma prensiplerini açıklayabilecek
2 1220582 Süper iletkenlerin ve yeni iletim teknolojilerinin yapılarını açıklayabilecek
3 1220793 Nano teknoloji, iletişim teknolojisi gibi yeni teknolojileri tanıyacak
4 1221250 Laser teknolojisini ve gelişme prensiplerini açıklayacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 5 4 3
2 5 4 4 4 4 5 4 3
3 5 4 4 4 4 5 4 3
4 5 4 4 4 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek