Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ305 Kimyada Özel Konular 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Kimyada yer alan özel ve ilgi çekici konularda bilgi verebilmek ve yorum yapabilme becerisi kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Dilek Çelikler

Ön Koşul Dersleri

FBA 105 Genel Kimya I ve FBA 106 Genel Kimya II derslerinin alınıyor/alınmış olması tavsiye edilir.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Bağ, H. (2009). Kimyada Özel Konular. Ankara: Pegem Akademi [2] Olcay, A. (1999) Kimyasal Teknolojiler. Ankara: Gazi Yayınevi [3] Saçak, M.(2006) Polimer Kimyası. Ankara: Gazi Kitapevi [4] Doruk, M. (1982) Korozyon Kimyası. Ankara: ODTÜ Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hava kirliliği (Asit yağmurları, sis kirliliği ve önlenmesi). Sağlığımız ve besinlerimize kimyasal bakış. Dünyamızın entalpi kaynakları. Sera gazları ve önemi. Nehir suyundan içme suyuna. Camlar ve seramikler. Görsel sanatlar ve kimya ilişkisi. Fotoğraf kimyası. Korozyon kimyası ve önemi. Biyolojik süreçler ve denge. İlaç tedavisi ve kimya (Kan kimyası). Kimyasal temizlik malzemeleri ve doğru kullanımı. Karbon esaslı malzemeler. Yaşam sürecinde kimya, Kimya ışığında çevre ve çevre sorunları, Kimyasal kirlilik ve Nükleer Enerji

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hava kirliliği (Asit yağmurları, sis kirliliği ve önlenmesi)
2 Sera gazları ve önemi
3 Dünyanın entalpi kaynakları
4 Sağlığımız ve besinlerimize kimyasal bakış
5 Nehir suyundan içme suyuna
6 Camlar ve seramikler
7 Görsel sanatlar ve kimya ilişkisi. Fotoğraf Kimyası
8 Korozyon kimyası ve önemi
9 Ara sınav
10 Biyolojik süreçler ve denge
11 İlaç tedavisi ve kimya (kan kimyası)
12 Kimyasal temizlik malzemeleri ve doğru kullanımı
13 Karbon esaslı maddeler
14 Yaşam sürecinde kimya, kimya ışığında çevre ve çevre sorunları, kimyasal kirlilik ve nükleer enerji

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1118452 Hava kirliliği, sera gazları ve kimyasal kirlilik gibi ifadeleri tanımlar
2 1216003 Kimyanın sağlık ve besinler ile ilişkisini açıklar
3 1138602 Dünyanın entalpi kaynaklarını tanır
4 1123785 İçme suyunun özelliklerini ve kimyasal arıtma yöntemlerini açıklar
5 1131189 Cam ve seramik ürünler arasındaki farkları karşılaştırır
6 1129430 Görsel sanatlar ile kimyayı ilişkilendirir
7 1121395 Korozyon olayını ve oluşumunu açıklar
8 1140079 Sıvı- elektrolit dengesi ve asit-baz dengelerini açıklar
9 1127376 İlaç tedavi yöntemlerini ve kanın yapısını tanır
10 1138158 Yüzey aktif madde, deterjan, sabun gibi ifadeleri tanımlar ve doğru kullanımlarını sorgular
11 1178563 Günlük hayatımızda kullandığımız polimer ürünleri yorumlar
12 1223686 Yaşam sürecinde kimyanın yeri ve önemini değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 5 5 5 5
2 4 3 4 4 5 5 5 5
3 4 3 4 4 5 5 5 5
4 4 3 4 4 5 5 5 5
5 4 3 4 4 5 5 5 5
6 4 3 4 4 5 5 5 5
7 4 3 4 4 5 5 5 5
8 4 3 4 4 5 5 5 5
9 4 3 4 4 5 5 5 5
10 4 3 4 4 5 5 5 5
11 4 3 4 4 5 5 5 5
12 4 3 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek