Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ305 Kimyada Özel Konular 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Kimyada yer alan özel ve ilgi çekici konularda bilgi verebilmek ve yorum yapabilme becerisi kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Dilek Çelikler

Ön Koşul Dersleri

FBA 105 Genel Kimya I ve FBA 106 Genel Kimya II derslerinin alınıyor/alınmış olması tavsiye edilir.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Bağ, H. (2009). Kimyada Özel Konular. Ankara: Pegem Akademi [2] Olcay, A. (1999) Kimyasal Teknolojiler. Ankara: Gazi Yayınevi [3] Saçak, M.(2006) Polimer Kimyası. Ankara: Gazi Kitapevi [4] Doruk, M. (1982) Korozyon Kimyası. Ankara: ODTÜ Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hava kirliliği (Asit yağmurları, sis kirliliği ve önlenmesi). Sağlığımız ve besinlerimize kimyasal bakış. Dünyamızın entalpi kaynakları. Sera gazları ve önemi. Nehir suyundan içme suyuna. Camlar ve seramikler. Görsel sanatlar ve kimya ilişkisi. Fotoğraf kimyası. Korozyon kimyası ve önemi. Biyolojik süreçler ve denge. İlaç tedavisi ve kimya (Kan kimyası). Kimyasal temizlik malzemeleri ve doğru kullanımı. Karbon esaslı malzemeler. Yaşam sürecinde kimya, Kimya ışığında çevre ve çevre sorunları, Kimyasal kirlilik ve Nükleer Enerji

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hava kirliliği (Asit yağmurları, sis kirliliği ve önlenmesi) 1. Hafta.ppt
2 Sera gazları ve önemi
3 Dünyanın entalpi kaynakları
4 Sağlığımız ve besinlerimize kimyasal bakış
5 Nehir suyundan içme suyuna
6 Camlar ve seramikler
7 Görsel sanatlar ve kimya ilişkisi. Fotoğraf Kimyası
8 Korozyon kimyası ve önemi
9 Ara sınav
10 Biyolojik süreçler ve denge
11 İlaç tedavisi ve kimya (kan kimyası)
12 Kimyasal temizlik malzemeleri ve doğru kullanımı
13 Karbon esaslı maddeler
14 Yaşam sürecinde kimya, kimya ışığında çevre ve çevre sorunları, kimyasal kirlilik ve nükleer enerji

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1348187 Hava kirliliği, sera gazları ve kimyasal kirlilik gibi ifadeleri tanımlar
2 1441536 Kimyanın sağlık ve besinler ile ilişkisini açıklar
3 1368115 Dünyanın entalpi kaynaklarını tanır
4 1353463 İçme suyunun özelliklerini ve kimyasal arıtma yöntemlerini açıklar
5 1360782 Cam ve seramik ürünler arasındaki farkları karşılaştırır
6 1359043 Görsel sanatlar ile kimyayı ilişkilendirir
7 1351094 Korozyon olayını ve oluşumunu açıklar
8 1369576 Sıvı- elektrolit dengesi ve asit-baz dengelerini açıklar
9 1357015 İlaç tedavi yöntemlerini ve kanın yapısını tanır
10 1367679 Yüzey aktif madde, deterjan, sabun gibi ifadeleri tanımlar ve doğru kullanımlarını sorgular
11 1406297 Günlük hayatımızda kullandığımız polimer ürünleri yorumlar
12 1448848 Yaşam sürecinde kimyanın yeri ve önemini değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 5 5 5 5
2 4 3 4 4 5 5 5 5
3 4 3 4 4 5 5 5 5
4 4 3 4 4 5 5 5 5
5 4 3 4 4 5 5 5 5
6 4 3 4 4 5 5 5 5
7 4 3 4 4 5 5 5 5
8 4 3 4 4 5 5 5 5
9 4 3 4 4 5 5 5 5
10 4 3 4 4 5 5 5 5
11 4 3 4 4 5 5 5 5
12 4 3 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek